Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Volgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het gebouw dat niemand wil maar er toch komt. Dank zij de zittende coalitie van SP-CDA-D66-PvdA. Er gaan circa 800 mensen werken. Ongeveer 300 medewerkers komen met de auto naar hun werk. Daarnaast zijn er gemiddeld 50 auto’s van bezoekers. Samen 350 auto’s moeten straks een parkeerplek zien te vinden. Bij de bouw van het stadskantoor zijn geen parkeerplaatsen ingecalculeerd. Dat is niet normaal. Er worden in de binnenstad geen kantoren gebouwd zonder parkeerplaatsen. De gemeente doet het wel. Waarschijnlijk omdat de benodigde parkeerplaatsen niet binnen het budget gerealiseerd konden worden.

Hoe moet dat verder met die auto’s? Gevolg is dat de woonbuurt bij het stadskantoor straks helemaal vol komt te staan met geparkeerde auto’s. Bedenk wel: 350 auto vormen een file van meer dan 2 kilometer! Dat geeft veel overlast voor de buurtbewoners. Overdag zijn er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar (ook niet voor de buurt zelf!) en het leidt tot veel heen en weer gerij met alle onveiligheid van dien. Onwenselijk dus.

ProHengelo wil de auto’s van ambtenaren naar de parkeergarage verbannen. Daar staan ze goed en het is vlakbij. Dat kost per jaar 165.000 euro. Om te voorkomen dat de werknemers buiten de garage gaan parkeren krijgen ze een korting op het tarief van 50%. De meeste auto’s gaan naar de gemeentelijke parkeergarage in de Hofstedestraat. Dat levert extra inkomsten op, want de plaatsen in die garage staan overdag allemaal leeg. Dat stopt als ambtenaren er gaan parkeren. Het levert extra inkomsten op. Uit die extra inkomsten wordt de korting voor de ambtenaren betaald. Daarmee is het parkeerprobleem opgelost. Een win-win situatie voor buurtbewoners, werknemers van de gemeente en de gemeente zelf.

Uiteindelijk komen de kosten voor de gemeente uit op een bescheiden 1250 euro per jaar. Met dat bedrag zijn alle problemen voor de wijk opgelost. Om te voorkomen dat er toch geparkeerd gaat worden, kan een blauwe zone worden ingesteld voor de woonbuurt. De buurtbewoners krijgen ontheffing en de anderen mogen er maar een kortere tijd parkeren.

Toch is niet iedereen tevreden met deze oplossing. Vooral de SP reageert fel. Ze willen niet dat de ambtenaren privileges krijgen. Die moeten maar op de fiets komen, of met het openbaar vervoer. Maar de SP heeft boter op zijn hoofd. Als voorstander van een nieuw stadskantoor, wilde de partij geen parkeerplaatsen aanleggen, ondanks een oproep van ProHengelo om dat wel te doen. Op de fiets komen gaat niet gebeuren. Dat is ook logisch. De meeste medewerkers komen al op de fiets. Maar er werken ook veel mensen op het stadhuis die helemaal niet in Hengelo wonen. Kortom: als de gemeenteraad niets doet aan het parkeerprobleem, dan worden de buurtbewoners in het gebied tussen de Oldenzaalsestraat, Bornsestraat, Troelstraatstraat en Schefferlaan er mee opgezadeld. Is dat wat de SP wil? Dat kunnen we niet geloven. Daarvoor ligt het SP hart –net als bij ProHengelo- toch te veel bij de bewoners van de buurt. Een te snelle reactie misschien van de SP? Laten we het daar voorlopig op houden.

 

Wiert Wiertsema

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Het debat over het afval in Hengelo is als een nachtkaars uitgegaan. Wat in 2015 begon als een opstand tegen een slapende gemeenteraad, eindigde in 2017 met een laatste walmpje van een uitdovende nachtkaars. De machthebbers wilden omschakelen van een ophaalsysteem naar een wegbrengsysteem voor het grijze afval. Dat wegbrengen gaat wel door, maar de grijze bak blijft ook. Wie dat wil kan de bak aan huis laten ophalen. Het debat leverde twee grote verliezers op. Het college van B&W en de fractie van Lokaal Hengelo. Beide hebben niet gekregen wat ze wilden.

Winnaars waren er ook: ProHengelo en Burgerbelangen. Zij vertaalden het ongenoegen van de burger in redelijke eisen die ook ingewilligd werden. Op initiatief van ProHengelo werd het college gedwongen om een hybride systeem voor het inzamelen van afval te accepteren. Daarmee werd de angel getrokken uit het verzet van opstandige burgers die de grijze bak wilden behouden. Die bak wordt nog 8 keer per jaar aan huis opgehaald. Dat is ruim voldoende voor mensen die hun afval goed scheiden. Samen met BurgerBelangen werd vervolgens gestreden voor een goedkope grijze bak (het college rekent 37 euro terwijl het ook voor 9 euro kan) en het stellen van de brengstafstand op maximaal 250 meter. De laatste twee zaken zijn niet gelukt, maar na de verkiezingen kan het beleid alsnog worden herzien.

De tegenstand kwam vooral uit het college. Bij dit gezelschap kwam een psychologische factor om de hoek kijken. Na bijna drie jaar discussie en het moeten toegeven op het hoofdpunt van beleid, waren de prijsverlaging en de wijziging van de maximale brengafstand een brug te ver. Bovendien zou CDA wethouder Marcel Elferink daarmee ook aan het opstandige deel van zijn fractie tegemoet zijn gekomen. Dat gebeurde niet, want uiteindelijk woog het politieke prestige zwaarder dan het belang van de burger. Schoorvoetend volgden collegepartijen met hun instemming.

De gang van zaken zegt veel over de Hengelose bestuurders. Zij manoeuvreren  zich vaker in dit soort rare psychologische klemmen. De remedie is simpel: beter luisteren naar de inwoners van de stad, ook als dat tegen de eigen opvatting indruist. Dan worden bezwaren en procedures vanzelf serieus genomen. ProHengelo moest in dit geval zelfs dreigen met het terugroepen van de raad van zomervakantie, voordat het college overstag ging en inspraak organiseerde op de plaatsing van de afvalcontainers in de wijk.

De tweede grote verliezer was Lokaal Hengelo. Deze partij heeft veel energie gestoken in het verzet tegen de systeemwijziging, maar is vooral een papieren tijger gebleken. De raad werd veelvuldig bestookt met moties en amendementen. Maar zonder uitzondering op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats en zonder enig overleg of samenwerking met andere fracties wier steun onontbeerlijk is. Zulke hardlopers zijn doodlopers. Iedere week met dezelfde vuist op tafel slaan helpt niet. En net doen alsof je serieus genomen wordt, al helemaal niet.

Wiert Wiertsema

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

De gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil de aandelen in Waterbedrijf Vitens verkopen voor 4 miljoen euro aan de provincie Overijssel. Daarbij zetten B&W de gemeenteraad het mes op de keel. Er moet snel worden beslist. Zomaar verkopen lijkt echter zeer onverstandig. Waar gaat het om?

Vitens zorgt dat bij U thuis schoon drinkwater uit de kraan komt. Gaat de verkoop van dit bedrijf gevolgen hebben voor ons als burgers? Ja en nee. Op korte termijn verandert er weinig. Op langere termijn dreigt echter de doorverkoop van Vitens aan een commercieel bedrijf. Dat zou rampzalig zijn, want onze drinkwatervoorziening komt als gevolg van de klimaatproblemen steeds meer onder druk te staan. Water is een schaars artikel aan het worden in NL. Je moet er niet aan denken dat onder die omstandigheden de waterleverantie in handen is van commerciële partijen. De prijzen zullen dan pijlsnel stijgen.

Het commercieel maken van de waterbedrijven is een trend die in 2011 is ontstaan. Oorzaak: de liberalisering die Europa ons oplegt.  PvdA minister Deysselbloem heeft het voor de Waterbedrijven tot dusver tegengehouden, maar hij is weg en vervangen door een CDA man. De nieuwe regering met de VVD en het neoliberale D66, belooft voor de nutsbedrijven weinig goeds. Ook het CDA kiest doorgaans voor de commerciële optie. Dat is zorgelijk, want er is veel aan de hand op watergebied.

Ons drinkwater wordt aangevoerd door de grote rivieren. De watertoevoer verandert echter snel als gevolg van de klimaatverandering. Perioden met veel en weinig regen wisselen zich in toenemende mate af. Ook de ijskappen in de Alpen smelten weg, waardoor er straks nog minder wateraanvoer is in de zomer. We merken dat nu al. Zomers kunnen de grote rivieren veranderen in kleine waterstromen. Soms is zelfs scheepvaart niet meer mogelijk.

Waterschaarste is het aanstormende probleem van de watervoorziening in NL.  Op dit moment worden de consumenten nog beschermd door de Drinkwaterwet. Maar die wet biedt helaas weinig zekerheid op lange termijn. Ooit gold dezelfde bescherming ook voor de levering van gas en licht. Toen de landelijke overheid de wetgeving veranderde, werden die bedrijven vrijwel direct verkocht. U herinnert zich de verkoop van Essent. Hengelo ontving toen 17 miljoen euro voor zijn aandelen. Ook de Drinkwaterwet kan zomaar worden aangepast aan de Europese regels. Dan zal de provincie op haar beurt gaan cashen. En uiteraard voor een veel betere prijs dan de gemeenten nu opstrijken.

Opvallend in het geheel is de opstelling van de SP. De drager van het college van B&W. Op milieugebied heeft de SP zich nooit onderscheiden. He ‘gebrek aan rendement’ is echter een merkwaardige reden voor een socialistische partij om deze aandelen  willen verkopen. Het zou meer bij de SP passen om te zeggen ‘gelukkig is er weinig rendement’, want dat rendement moet door de burgers via de waterrekening worden opgebracht (sic!).

Opvallend is de wijze waarop de gemeenteraad voor het blok wordt gezet. Op 30 november vervalt het aanbod van de provincie. Daarom krijgt de gemeenteraad nu het mes op de keel. Een politieke markt kan  zelfs niet meer worden gehouden uit tijdgebrek. Een ordentelijke besluitvorming wordt onmogelijk gemaakt. Maar er was tijd genoeg. In juli 2017 zijn de aandelen al aangeboden aan de provincie. De gemeenteraad als beslisorgaan had dat moeten weten, maar werd niet geïnformeerd. Dit riekt naar manipulatie met informatie. Daarmee is de gemeenteraad in een onmogelijke positie gebracht.  ProHengelo zal de gemeenteraad dringend vragen om zich niet te laten verlokken door het grote geld dat de provincie bereid is te betalen. Eerst moet een helder beeld bestaan over de toekomstige eigendomsverhoudingen in de watervoorziening. Instemming met de verkoop van aandelen is alleen mogelijk als de gemeenteraad daaraan de voorwaarde verbindt dat het Waterbedrijf niet doorverkocht kan worden zolang de drinkwaterproblemen niet zijn opgelost.

Wiert Wiertsema

 

 

 

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit was de uitkomst van een debat dat Gezinus Knegt (ProHengelo) had aangespannen. Hij ging het debat in met een motie van wantrouwen in zijn achterzak en die is daar blijven zitten. De wethouder verdedigde zich sterk. Aanleiding voor het debat was het feit dat de ambtelijke dienst het college niet had geïnformeerd over het verlopen van de einddata van diverse bestemmingsplannen. Dat heeft gevolgen voor de inkomsten van de gemeente, maar het kan ook leiden tot verlies van grip op de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast had Knegt kritiek op vele onderdelen van de portefeuille van de wethouder. Zoals het beleid ten aanzien van de binnenstad, het afvalbeleid, het uit de hand lopen van de kosten van het Warmtenet. Alles overziende, wilde hij het vertrek van de wethouder.

In een reactie gaf wethouder Elferink aan spijt te hebben van hetgeen is misgegaan, zoals bij de bestemmingsplannen. Hij schetste zijn betrokkenheid bij het veranderingsproces dat dit soort zaken onmogelijk had moeten maken. Daar kon weinig op worden afgedongen. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de gang van zaken en schoof dit niet af. Maar kon er tegelijk weinig aan doen dat hij niet werd geïnformeerd. Ook op andere punten toonde hij een overtuigingskracht waar een raadsmeerderheid genoegen mee nam. Na de rede van de wethouder, slaagde Gezinus Knegt niet in het verwerven van voldoende steun voor zijn motie. Daarop trok hij de conclusie dat het geen zin had om de motie in te dienen.

Daarmee ging het debat dat met spanning tegemoet was gezien als een nachtkaars uit. Voor het CDA dat als een berg tegen de discussie met de wethouder had opgezien, was de uitkomst positief. Het debat dwong de fractie om kleur te bekennen en alle tegenstellingen op te schorten. En dat is gelukt. Fractievoorzitter Maureen Müller gaf namens de CDA fractie haar volle steun aan de wethouder. Marcel Elferink zijn positie binnen het CDA lijkt gered, ook met het oog op de komende verkiezingen.

Wiert Wiertsema

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

De inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors gestegen. Het geld klotst tegen de plinten, ondanks een uitgavenstijging van 6 miljoen euro. De gemeente gaat dit jaar zelfs geld teruggeven aan de inwoners van de stad. Dat kan omdat de verkapte belasting op afval wordt afgeschaft. De woonlasten in Hengelo gaan omlaag. Toch gaat de ene burger er meer op vooruit dan de andere. Hoe dat kan? Simpel: waar de belasting voor iedereen omlaag gaat, gaat die voor een beperkte groep ook weer omhoog: de woningeigenaren. De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat stijgen met ruim 4 procent en die wordt alleen door woningeigenaren betaald. ProHengelo wilde dit voorkomen, maar dat is afgestemd. De wethouder wees daarbij op de risico’s die de gemeente loopt met de Jeugdzorg. Het college zegt meer geld beschikbaar te willen hebben voor ongeplande uitgaven. Op het eerste gezicht en ook bij nadere studie, is dat niet nodig. De gemeentelijke reserves nemen in 2018 toe met miljoenen euro’s en steken daarmee ver uit boven het gewenste niveau. Daarom moeten ook woningeigenaren volledig meedelen in de belastingverlaging, aldus ProHengelo.

Dat voorstel viel niet in goede aarde bij de coalitie. CDA, PvdA SP en D66 staken er een stokje voor. De afwijzing is pijnlijk, want juist de middeninkomens waren ten tijde van de crisis vaak de klos. De groep droeg het meeste bij aan het herstel van de overheidsfinanciën. Bovendien zijn woningeigenaren lang niet allemaal rijk. De doorsnee eigenaar heeft een modaal inkomen. Nu de crisis voorbij is en de gemeente geld teruggeeft aan zijn inwoners, moet iedereen daar in gelijke mate van kunnen profiteren en zeker ook de eigenaren van woningen. Een groep daarvan uitzonderen is niet rechtvaardig. B&W en de coalitie die hen steunt, laten de middeninkomens in de kou staan.

Wiert Wiertsema

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo heeft om zijn vertrek gevraagd en uit de reactie van de fractievoorzitters in de gemeenteraad blijkt dat de kritiek op zijn beleid breed wordt gedeeld. Onzeker is of de raad een motie van wantrouwen van ProHengelo zal steunen, maar het kan zomaar gebeuren dat Elferink voor die tijd al moet vaststellen dat de coalitiepartijen hem onvoldoende steunen. Dat zal veel partijen goed uitkomen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart aanstaande. Dat geldt ook voor de CDA fractie. Die worstelt met de vraag wie lijsttrekker moet worden. Elferink was tot dusver de enige kandidaat, maar op de valreep heeft ook fractievoorzitter Maureen Müller zich als kandidaat-lijsttrekker gemeld. Wat is er aan de hand?

Om te beginnen is Marcel Elferink onder een slecht gesternte aan zijn wethouderschap begonnen. Hij was lijsttrekker van het CDA in 2014 en liet in de stemwijzer opnemen dat  zijn partij vond dat Hengelo een nieuw stadskantoor niet nodig had, terwijl in zijn verkiezingsprogramma het tegenovergestelde stond te lezen. Dat was een staaltje kiezersbedrog dat samen met SP en D66 werd uitgevoerd. Eenmaal in het college besloten de drie om  het stadskantoor toch te bouwen. Elferink ging leiding geven aan de nieuwbouw.

Het CDA begon ambitieus. Wethouder Elferink trok de breedste portefeuille naar zich toe. De binnenstad, ruimtelijke ordening, het milieubeleid, de afvalverwerking, het stadskantoor, het terrassenbeleid, de volkshuisvesting, beheer en onderhoud, het warmtenet… Zijn successen waren de reconstructie van tal van verbindingswegen in de stad en de bouw van het stadskantoor. Bij elkaar kostte dat 71 miljoen euro.

Maar bij wethouder Elferink gaat het vooral om de vraag wat hij niet heeft gedaan.

De grootste faal is het verwaarlozen van de binnenstad. Tot deze zomer heeft hij daaraan vrijwel geen cent uitgegeven. De winkels liepen leeg, Lange Wemen bleef een holle kies zonder perspectief, het terrassenbeleid ontaarde in een gordiaanse knoop, initiatieven van ondernemers werden omarmd, gewaardeerd en zouden worden uitgevoerd, maar dat gebeurde niet. Evenmin als een aanpak van de Markt, de Wetstraat, de Markstraat, de beloofde concentratie van winkels is uitgebleven, de woningbouw in de binnenstad lag vrijwel stil… De lijst is schier eindeloos.

Terwijl het opknappen van de binnenstad uitbleef, ging op andere fronten van alles mis. Het omgekeerd inzamelen van het restafval liep vast, Warmtenet heeft de gemeente minimaal 17 miljoen euro schade bezorgd en de wachtlijsten met woningzoekenden zijn niet afgenomen. Als klap op de vuurpijl werd deze week bekend dat het vernieuwingsproces binnen de afdeling ruimtelijke ordening dat was opgezet na het gerommel rond CDA fractievoorzitter Harink, als mislukt kan worden beschouwd. De wethouder werd ambtelijk niet geïnformeerd over het verlopen van bestemmingsplannen.

Met verkiezingen in aantocht worden de coalitiepartijen zenuwachtig. Vooral vanwege de binnenstad. Het college koos voor de vlucht naar voren en sloot zich drie jaar te laat aan bij de ideeën van de ondernemers. Concrete plannen die zij maakten voor de Markt, de omgeving rond de Lambertusbasiliek en het opknappen van de Enschedesestraat, worden binnenkort bekend. Wethouder Elferink heeft de ondernemers nu al beloofd de plannen te zullen uitvoeren. B&W gaan bij het kruisje tekenen en dat is het ultieme zwaktebod van een panikerend college en een wethouder die te laat ontdekt waar de prioriteiten liggen. Voeg daar de moeilijkheden binnen het CDA bij en het is duidelijk dat het vertrek van Elferink vele problemen binnen de coalitie kan gaan oplossen.

Wiert Wiertsema

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

De ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak ligt bij Menzis, de grootste ziekenzorgverzekeraar hier in Twente. Die is niet alleen verantwoordelijk voor het innen van de zorgpremie van de verzekerden, maar ook voor het uitbetalen van de verleende zorg aan de ziekenhuizen. Probleem is dat Menzis (in het onderhandelingsspel met de ziekenhuizen de bovenliggende partij) aan Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) minder geld uitbetaalt dan aan andere ziekenhuizen. Volgens de raad van bestuur van ZGT is dit historisch ontstaan. Maar het betekent wel dat ZGT zijn diensten aan de Hengelose bevolking moet gaan inkrimpen. De gemeenteraad van Hengelo neemt daar geen genoegen mee. De raad kan Menzis niet dwingen, maar op initiatief van ProHengelo en met steun van de SP, heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die Menzis oproept ZGT evenveel te gaan betalen als andere ziekenhuizen. Gelijke monniken, gelijke kappen. De gemeenteraad doet de oproep in zijn rol van vertegenwoordiger van de Hengelose bevolking. Het college van B&W heeft aangegeven de motie als een steun in de rug te ervaren bij zijn strijd voor een goed zorgaanbod in Hengelo.

Spoedhulp

Op dit  moment dreigt de spoedhulp uit Hengelo te verdwijnen. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Voor de Hengelose politiek is onaanvaardbaar dat een stad met 81.000 inwoners geen 24-uur-spoedhulp meer heeft. Daarbij wordt naar Menzis gekeken als hoofdveroorzaker. De reactie is dat alle Nederlanders elk jaar moeten kiezen: blijf ik bij mijn oude verzekeraar of kies ik een nieuwe? De kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Hengelo, kan bij die keuze een rol gaan spelen.  De gemeenteraad laat het er niet bij zitten. Als veel Hengeloërs dreigen op te stappen bij Menzis, kan zomaar een nieuwe situatie ontstaan en dat is niet ondenkbaar.

Alle Nederlanders betalen een zorgpremie. Alleen hier in Twente krijgen we daar straks minder voor terug als de mensen elders in het land. Dat is onredelijk. Mogen de Hengeloërs misschien, wellicht, als-het-u-belieft, verwachten dat zij voor hun geld een ziekenhuiszorg ontvangen van dezelfde kwaliteit en omvang als de mensen elders in het land hebben? Hmm, slechte vraag eigenlijk. Hij hoeft niet gesteld te worden. Uiteraard mogen we dat verwachten! Zorgverzekeraar Menzis is gewaarschuwd en moet op zijn tellen passen.

Wiert Wiertsema

 

Streep door “omgekeerd inzamelen” afval

De gemeenteraad gaat een streep halen door het nieuwe afval brengsysteem, het ‘omgekeerd inzamelen’. Er is geen meerderheid meer voor. Deze opvallende conclusie kan worden getrokken na de politieke markt van gisteravond. Twee jaar gelden is voor een systeem gekozen waarbij de burgers hun afval zelf naar de ondergrondse container gaan brengen. Het is ten dele ook reeds ingevoerd. De CDA fractie heeft zich echter tegen het college gekeerd en kiest nu voor het hybride-systeem dat ProHengelo aan de gemeenteraad heeft voorgesteld. Dat is zoals ProHengelo woordvoerder Edith van den Brugh verklaarde “een goed compromis”.

Hybride systeem

Aanvankelijk moesten alle inwoners van de stad hun Grijze Otto inleveren. In het hybride systeem mogen de inwoners zelf kiezen of zij hun afval aan huis laten ophalen, of het zelf wegbrengen naar de ondergrondse containers. De details moeten nog geregeld worden. Maar de inwoners gaan wel iets meer betalen voor de luxe van het aan huis ophalen. Daarbij moet worden gedacht aan een prijsverhoging van 2 tot 3 euro per leging. Die zal eenmaal per 6 weken plaatsvinden. De inwoners kunnen ook bij de ondergrondse container terecht als de Grijze Otto eerder vol is. Het zelf wegbrengen van het afval blijft goedkoper dan thuis ophalen.

Achtergrond van de ommezwaai is het verzet tegen het afval brengsysteem vanuit de bevolking. De gemeente hoopte door zelf wegbrengen de scheiding van afval te bevorderen. Dat gebeurt ook, maar het lijkt ook te leiden tot een overmaat aan zwerfvuil. Groen en verpakkingen worden wel (ten dele gratis) van huis opgehaald en dat blijft zo. In 2015 hebben de meeste fracties voor het nieuwe systeem gekozen, maar sinds gisteravond waait een nieuwe wind door Hengelo. Bijzonder is de positie van CDA wethouder Marcel Elferink. Hij verdedigt het college-beleid. Dat moet dat ook wel, want de coalitiepartijen PVDA, D66 en SP houden nog vast aan het omgekeerd inzamelen. Maar in het zicht van de raadsverkiezingen in maart 2018 zullen zij er zeker geen halszaak van maken.

Wiert Wiertsema

 

 

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

Tijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden mensen doorverwezen naar het eigen ziekenhuis, tegenwoordig is dat anders. Twentenaren worden nu doorverwezen naar Hengelo, Almelo of Enschede, afhankelijk van de klacht. Ziekenhuizen waar patiënten terecht kunnen voor alle klachten bestaan niet meer. Elk ziekenhuis specialiseert zich op bepaalde onderdelen van de geneeskunde. Dat is regeringsbeleid. Doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Onze ziekenhuizen zijn te klein om kwaliteit te leveren op alle takken van de geneeskunde. Daarvoor zijn er te weinig patiënten in Nederland. Daarom specialiseren de ziekenhuizen zich. Vervelend voor de patiënt, want het kan de reisafstand vergroten. Het alternatief is de vestiging van grote regionale ziekenhuizen. Bijvoorbeeld één ziekenhuis voor heel Twente. Daarvoor is echter niet gekozen.

Acties om in Hengelo een ziekenhuis met veel specialismes te behouden, zijn dan ook achterhoede gevechten. Want als de nood hoog is, wil iedereen altijd de beste zorg. Of dat nu in Hengelo is, Almelo of Enschede. De hoofdmoot in de ziekenhuiszorg is en blijft echter de zorg via de polikliniek. Het grootste deel daarvan wordt in Hengelo gedaan.

Een ziekenhuis

De vestigingen van ZGT in Almelo en Hengelo vormen samen een ziekenhuis naar de opvatting van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Hier is de beste zorg beschikbaar tegen de laagste prijs. Dat laatste is belangrijk, want zo kan voor het beschikbare budget (ruim 300 miljoen) zoveel mogelijk zorg worden geleverd. ZGT wil vanuit zijn specialisaties alle patiënten kunnen behandelen en kent geen stop op bepaalde ziekten of op kostbare medicatie. Het Twentse ziekenhuis is daarmee een positieve uitzondering in ziekenhuisland.

Spoedhulp

Bij acute zorg wordt een patiënt per ambulance naar de eerste hulp gebracht. Naar welk ziekenhuis dat is, is afhankelijk van de problemen. Zware gevallen gaan altijd naar Almelo of Enschede. Alleen daar kan voor deze patiënten goede zorg worden gegarandeerd omdat hier een intensive care aanwezig is. In Hengelo is die enkele jaren geleden opgeheven, want twee van zulke afdelingen binnen één ziekenhuis is onnodig, duur en ondoelmatig. Voor de lichtere spoedhulp (het grootste deel van de toevoer via de ambulance) kan men in de toekomst nog steeds in Hengelo terecht. Denk aan gebroken benen, sportletsels, lichtere hartklachten etc. Of  dit 24 uur per dag is, weten we nog niet. Daarover is nog een strijd gaande. De gemeente Hengelo vindt in ieder geval dat de spoed altijd open moet zijn.

Dit alles kwam naar voren tijdens een gesprek van de gemeenteraad van Hengelo met raad van bestuur van ZGT. Daaraan vooraf ging de aanbieding van 9000 handtekeningen met een pleidooi voor het handhaven van een breed aanbod door het Hengelose ziekenhuis. De SP die de actie ontketende, heeft daar veel werk voor verzet. Maar ook deze partij heeft geen antwoord op de trend richting gespecialiseerde ziekenhuizen.

Financiële problemen

Dwars door alles heen lopen de financiële problemen van het ZGT. Die leiden tot het schrappen van zorgvoorzieningen. Het is een bizar verhaal. Het ziekenhuis moet 15 miljoen bezuinigen op een totaalbudget van 300 ruim  miljoen. Dat is circa 5%. De banken dwingen het ziekenhuis hiertoe, omdat het eigen vermogen te laag geworden is. Dat moet minimaal 20% zijn van de totaalomzet. De oorzaak van de financiële problemen ligt bij de zorgverzekeraars. Naast de autonome kostenstijgingen, krijgt ZGT in vergelijking met andere ziekenhuizen gewoon minder geld. Afhankelijk van het specialisme soms wel tot 15% minder. Dat heeft een historische oorzaak. Twentenaren zijn in het verleden te bescheiden geweest met hun financiële claims. Dat blijkt vandaag aan de dag moeilijk te corrigeren. Niet alleen omdat een grote  financiële druk op de gezondheidszorg ligt door de toename van het aantal patiënten en de veroudering van het patiëntenbestand. Ook zorgverzekeraar Menzis (de grootste hier in de regio) draagt veel verantwoordelijkheid. Voor veel verrichtingen krijgt het ziekenhuis minder geld dan andere ziekenhuizen in het land. Soms wel tot 15% minder. Het is historisch misschien te begrijpen, maar niet acceptabel. De Hengelose burgers en die van heel Twente betalen evenveel premies aan de ziektekostenverzekeraars als mensen elders in het land. Daarom hebben we hier recht op een gelijkwaardige zorg. ZGT moet nu voorzieningen schrappen uit geldgebrek. Dat is belachelijk en de grootste zorgverzekeraar in Twente  moet zich dat aan rekenen. ProHengelo komt hier op terug tijdens de volgende raadsvergadering.

Op dit moment wordt weer onderhandeld met de zorgverzekeraars. Dat moet in oktober zijn afgerond. Dan weet het ziekenhuis, waar het de komende jaren aan toe is. Politieke partijen doen er verstandig aan om zich bij hun acties niet meer te richten op ZGT. In daarvan plaats kunnen ze beter ZGT steunen bij het realiseren van een hoger budget en zich namens de burgers richten op de echt verantwoordelijken: de zorgverzekeraars.

 

Update

De Hengelose politiek moet opkomen voor de burgers en hun Twentse ziekenhuis. Daarom heeft ProHengelo heeft een motie opgesteld en gaat deze samen met de SP indienen tijdens de raadsvergadering in Hengelo volgende week. Zorgverzekeraar Menzis wordt opgeroepen om de vergoedingen aan ZGT op te trekken naar het landelijk gemiddelde tijdens de onderhandelingen met ZGT in oktober. B&W wordt gevraagd daarover voor 1 november aan de raad te rapporteren. In december moeten alle verzekerden in Nederland opnieuw beoordelen of zij het komend jaar bij hun oude verzekeraar blijven, of kiezen voor een nieuwe. De opstelling van Menzis bij het afsluiten van een nieuw contract met ZGT, kan een rol gaan spelen bij het besluit dat de Twentenaren hierover gaan nemen.

Wiert Wiertsema

 

Het geduld met D66 is op

Het Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die conclusie kan worden getrokken uit het raadsdebat over het theater. Weliswaar moet het Rabo-theater eerst een beleidsplan maken, maar een grote meerderheid heeft nu al gezegd dat een fusie met het Wilmink-theater in Enschede geen optie is. Dat is een flinke knal tegen het hoofd van D66. Deze partij is al jaren bezig om zijn bestuurlijke invloed te gebruiken om meer samenwerking tussen Hengelo en Enschede te realiseren. Het doel is om via samenwerkingsconstructies en soms uitholling van de stad, de voorwaarden te scheppen voor een samengaan met Enschede. Dat is de verborgen D66 agenda. Niemand in Hengelo is vergeten hoe een eerdere D66 wethouder zonder slag of stoot een hele HBO opleiding naar Enschede heeft laten vertrekken. Zo is D66 ook de enige partij in de raad die wil bevorderen dat het theater van Hengelo door Enschede wordt overgenomen.

Het is D66-wethouder Claudio Bruggink duur komen te staan. De raad keerde zich tegen hem. Om zijn huid te redden betoogde hij uitputtend geen fusie na te streven, het was slechts een te onderzoeken mogelijkheid. Maar de wethouder heeft de schijn tegen. Het Wilmink wilde alleen fusie en verder niets. Ze werden niet terug gefloten en dat vreet aan het vertrouwen in het beleid. Claudio Bruggink heeft evenals zijn voorgangers van D66 zijn oren laten hangen naar zijn fractie, maar die maakt niet de indruk te beseffen welke schade is aangericht. D66 wilde via zijn bescheiden positie in de coalitie de gemeenteraad dwingen tot fusie, maar dat is nu afgewend. Het zou ook schandalig zijn. Het Rabo-theater betekent veel voor de stad. Het onderscheidt zich met een uitstekende programmering en staat onder leiding van een creatieve directeur. De organisatie is bovendien kosten-efficiënt, veel goedkoper dan Enschede. Voor D66 maakt dat niet uit. De neoliberalen wilden via fusie het ontslag van de directeur afdwingen en enkele medewerkers. Dat zou Hengelo structureel 2 ton opleveren. Enschede had er zin in en het college van B&W in Hengelo wilde die voorgehouden worst wel pakken. Daarom kon Claudio Bruggink een tijdje zijn gang gaan. Totdat de gemeenteraad het proces een halt toeriep.

Het Wilmink-theater had ondertussen zijn hand overspeeld. Binnen het culturele wereldje stelde het zich op als de grote winnaar, nog voordat iets over de overname openbaar was. Daarop begonnen alle bellen te rinkelen en startte het verzet. Claudio Bruggink heeft vervolgens grote averij opgelopen, maar mocht zijn politieke prestige behouden. Tot dusver was iedereen tamelijk tevreden over zijn functioneren. Hij krijgt dus een tweede kans. Er wordt nu eerst een beleidsnota geschreven. Daarna valt pas het formele besluit over het theater. Zo zijn we in Hengelo. Niet alles wordt op de spits gedreven. Als de raad het onderwerp direct had afgekaart, was de wethouder in een diep gat gevallen. D66 als partij moet echter inbinden. Na drie D66 wethouders op rij die Enschede belangrijker vinden dan Hengelo, is het geduld met D66 gewoon op. Met argusogen zal naar het aanstaande verkiezingsprogramma van de neo-liberalen worden gekeken.

 

 

Wethouder Bruggink (D66) speelt met vuur

Wethouder Claudio Bruggink (D66) houdt halsstarrig vast aan een fusie tussen Schouwburg Hengelo (de nieuwe naam van het Rabotheater!) en het Wilminktheater in Enschede. Hij stuurt de Hengelose Schouwburg op pad met een opdracht waarvoor geen meerderheid te vinden is in de Hengelose raad. Eerder leden plannen voor een gedwongen fusie tussen de schouwburgen van Hengelo en Enschede schipbreuk. Het college wil dat Schouwburg Hengelo opnieuw over samenwerking gaat praten. Maar Enschede wil alleen over een fusie onderhandelen. Probeert Claudio Bruggink via een omweg alsnog zijn zin te krijgen? Daar lijkt het sterk op. Het Wilminktheater wil de Hengelose schouwburg graag inlijven. Dat heeft het theater vastgelegd in een brief aan het college van Hengelo over een vergaande samenwerking. B&W hebben daar wel oren naar. Er wordt 2 ton bespaard door de directeur en de Raad van Toezicht te ontslaan en de programmering uit te besteden aan het Wilminktheater. Anderen geloven niet in die voordelen. Onderzoek wees uit dat de bedrijfsvoering in Enschede veel duurder is dan in Hengelo. De nadelen daarvan krijgt Hengelo pas later voor de kiezen, zeker als ook in Enschede de bezuinigingen toeslaan. Zoals bekend staat Enschede er financieel niet sterk voor. Bovendien wordt het Hengelose theater alom geroemd. Niemand in Hengelo wil dat missen.

Op de achtergrond speelt ook politiek prestige een rol. Het theater in Hengelo heeft jarenlang te weinig subsidie ontvangen voor beheer en onderhoud van het gebouw en de installaties. Het geld dat daarvoor aanvankelijk beschikbaar was, heeft de gemeente in 2001 gestopt in de kostenoverschrijding van de nieuwbouw. Dit volmondig erkennen lukt het college niet. De directeur wordt slecht financieel beheer verweten, maar dat is uiterst onrechtvaardig. Ook speelt een rol dat D66 voorstander is van Netwerkstad Twente, het samengaan van Enschede en Hengelo. Het is een lang gekoesterde Enschedese wens, waar ze in Hengelo -behalve D66- niet aan moeten denken.

ProHengelo verzet zich bij monde van Bas van Wakeren fel tegen de plannen van de wethouder. Het ontbreken van een meerderheid in de gemeenteraad voor het collegebeleid, blijkt uit de opstelling van de PvdA. Maarten Hollander maakte duidelijk dat zijn fractie vindt dat de besprekingen tussen Hengelo en Enschede niet hoeven te leiden tot een fusie. Schouwburg Hengelo moet zelf een beslissing kunnen nemen over samenwerking. Raad van Toezicht en directie zijn echter mordicus tegen fusie. Dat gaat dus niet gebeuren. Het is opmerkelijk dat de wethouder Schouwburg Hengelo nu toch wil laten onderhandelen. Het betekent dat directie en Raad van Toezicht moeten overleggen met een “partner” die hen wil opvreten en die daarbij de steun van de Hengelose wethouder geniet. Dat worden geen gezellige gesprekken. Jammer ook, want samenwerking kan best voordelen opleveren. Bijvoorbeeld bij het contracteren van artiesten, het organiseren van een gezamenlijke kaartverkoop of de marketing. Zeker als ook Almelo bij die samenwerking wordt betrokken. Maar dan moet eerst het mes van tafel. Daarom verzocht ProHengelo de wethouder om verantwoordelijkheid te nemen in het belang van een goede samenwerking en het Wilmink te verzoeken van een fusie af te zien. Wethouder Bruggink weigerde echter aan dit verzoek te voldoen. Daarmee zijn de kansen op succesvolle besprekingen verkeken. Wethouder Bruggink speelt met vuur door het Hengelo gevoel te negeren. Hij is de derde D66 wethouder op rij die vergeefs probeert een fusie na te streven. Zo raakt hij als wethouder snel opgebrand.

 

Brede steun voor afvalinzameling

De grijze kliko houdt de politiek bezig. Alle raadsleden (op een na) stemden enkele jaren geleden voor een nieuw afval-wegbreng-systeem. Inwoners brengen hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt. Nu het zover is, komen de problemen. Achtergrond van de nieuwe aanpak is dat B&W de afvalstroom willen terugdringen. Ter wille van het milieu. De gedachte is dat mensen beter gaan scheiden om niet zo vaak naar de ondergrondse container te hoeven lopen. Bovendien moet voor het weggebrachte restafval worden betaald, terwijl de verpakkingen gratis thuis worden opgehaald en het groenafval tegen een lage prijs. Het ideaal is dat de Hengeloër straks nog 50 kilo restafval overhoudt per jaar. Dat is een zakje afval in de maand. In de praktijk zijn dat nu 3 zakken per maand.

Bewoners van de hoogbouw moeten het afval altijd al naar de container brengen. Dat is geen probleem, Toch protesteren ze want net op het moment dat er een nieuw systeem komt, gaat de gemeente de container op grotere afstand van de flat plaatsen. Ook de voorlichting over het afval scheiden schiet te kort, zei een van de hoogbouwbewoners. De instructies op papier werken niet, alleen mondelinge voorlichting is effectief.

Een aantal inwoners is tegen het nieuwe brengsysteem. Zij wijzen terecht op de mensen die niet in staat zijn om zelf hun afval weg te brengen. Voor hen worden inmiddels oplossingen gezocht. Psychologisch hebben de afvaldeskundigen van de gemeente de introductie van het brengsysteem onhandig aangepakt door weinig rekening te houden met beperkten onder ons. Psychologie is ook niet hun vak, moet U maar denken. Inmiddels is niet alleen het college alert geworden, de hele sociale sector is inmiddels naarstig op zoek naar oplossingen voor het probleem. Dat gaat lukken en zo niet, dan zal het onderwerp net zo lang terugkomen op de politieke agenda tot er wel een oplossing is.

Ordevoorstel

Een beetje sneu is het groepje boze mensen rond Leo Jansen dat probeert om zich via de kliko in de politieke kijker te plaatsen. Ze twitteren wat af en schrijven veroordelende stukken. De groep wil de grijze container behouden. Dat is bijzonder, want Jansen was altijd voorstander van het brengsysteem. Hij wilde zelfs verder gaan door ook de gratis bak voor verpakkingen af te schaffen. Ook dit afval zou moeten worden gebracht. De inzet van de groep gaat met veel rumoer gepaard. Deze week verplaatste zich dat naar de gemeenteraad. Los van het gescheld en de negatieve kwalificaties, zijn de kernbezwaren de loopafstand tot de container (gemiddeld 250 meter zeggen de tegenstanders), de kosten (mensen die het afval wegbrengen betalen meer dan de kosten van de kliko) en de minder mobielen onder ons moeten zelf maar zien hoe het afval in de ondergrondse container terechtkomt. Behalve het laatste punt, strandden alle argumenten. De brengafstand in stedelijk gebied is gemiddeld 150 meter en via weging van het afval is onherroepelijk komen vast te staan dat de ondergrondse container iets goedkoper is dan de kliko. Voor de rest was het veel gespin en weinig wol. Aan het begin van de vergadering probeerde Jansen nog de show te stelen. Hij kwam met een ordevoorstel dat helemaal geen ordevoorstel bleek te zijn, maar een inhoudelijk punt dat later aan de orde zou komen. Hij wilde het naar voren halen. Nadat het voorstel was afgewezen verliet hij met veel tromgeroffel de vergadering, tot opluchting van velen maar zijn politieke vrienden in verbijstering achterlatend. Dat was in de rust van de wedstrijd Ajax-Manchester om de UEFA-cup. Als voetballiefhebber zal Jansen vermoedelijk geen spijt hebben gehad van zijn actie.

Hakketakken

Na het tumultueuze  begin van de vergadering volgde een ellenlang gehakketak van de tegenstanders over het nieuwe brengsysteem. Serieuze inbreng was er ook. De hoogbouwbewoners zijn al genoemd, daarnaast zijn er mensen die de manier van afval verwerken ter discussie stellen. Zij hebben zeker een punt. Er zijn twee systemen mogelijk. De huishoudens scheiden het afval thuis (het zogenaamde voor scheiden), maar het kan ook in de fabriek gebeuren (na scheiden). Zeker is dat de gemeentelijke afvalverwerker Twence niet is ingesteld op na scheiden. Dat vergt een investering van tientallen miljoenen en daar is jaren geleden niet voor gekozen. Nu is de techniek voortgeschreden en kan het wel. Het levert ook betere resultaten op voor het milieu. Hengelo moet hierover dus gaan nadenken. Maar het heeft weinig te maken met het probleem van nu: het wegbreng systeem voor het afval. Dat systeem kan onverminderd rekenen op brede steun vanuit de gemeenteraad.

Wiert Wiertsema

 

 

Het geld is op, toch sprankje hoop voor nieuwe initiatieven

Deze week sprak de gemeenteraad over de voorjaarsnota. Dat was geen vrolijke bijeenkomst. Tal van nieuwe initiatieven van inwoners en organisaties moesten worden afgewezen. Vooral werd  duidelijk hoe weinig geld de gemeente Hengelo nog heeft. Dat is opvallend, want we leven in een tijd van economische groei en dat levert nieuwe inkomsten op. Veel gemeenten gebruiken die om hun financiële positie te versterken en nieuwe uitgaven te doen. Voor Hengelo gaat die vlieger helaas niet op. De gemeente kachelt achteruit. Niet zo vreemd, want het college van B&W heeft de afgelopen jaren met steun van een raadsmeerderheid op veel te grote voet geleefd. Er is met geld gesmeten om het Warmtenet in de lucht te houden, de tekorten bij Hart van Zuid op te vangen en afscheid te kunnen nemen van projectontwikkelaar van Wijnen. Bij elkaar heeft dat 29 miljoen euro gekost. Daar bovenop komen bezuinigingen van 2,4 miljoen die zijn vooruitgeschoven naar 2018 en 2019.

Het college heeft zijn prestigeprojecten gered, maar de spaarpot is leeg. De algemene reserve is geplunderd en bevindt zich ver onder de afgesproken norm. Desondanks moet er opnieuw een miljoen af om het Rabotheater te redden en mee te doen aan de Agenda van Twente.

Nieuwe initiatieven

De consequentie van dit alles is dat de gemeente belangrijke nieuwe initiatieven van organisaties en inwoners niet meer kan betalen. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de FBK games, het Festival 150 jaar Stork, het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, een extra impuls voor de binnenstad, het versterken van de klimaatdoelen, het investeren in sportvoorzieningen zoals kunstgrasvelden, investeren in de haven om groei van de bedrijven daar mogelijk te maken…. De lijst met te schrappen projecten is nog veel langer. B&W en de coalitie van SP-CDA-D66-PvdA toonden hun gebruikelijke “niets aan de hand” houding. Ze prezen de initiatiefnemers en dankten hen voor hun inbreng. Geld kwam er echter niet op tafel. De woordvoerder van de grootste oppositiepartij (ProHengelo) zei zich te schamen voor het gemeentelijk beleid. “Als we zorgvuldiger met ons geld hadden omgesprongen, zouden we hier vandaag heel anders tegenover elkaar hebben gezeten”.

Sprankje hoop

Toch is er nog een sprankje hoop dat sommige initiatieven kunnen doorgaan. De jaarrekening zal een (klein) overschot laten zien en in mei maakt het rijk bekend hoeveel geld de gemeente zal krijgen in 2018. Als de rijksbegroting groeit, groeien de gemeenten mee. In 2017 was de groei 1,3 miljard. Elke miljard extra, levert de gezamenlijke gemeenten ongeveer 170 miljoen euro op in 2018. Mogelijk dat Hengelo nog een bonus tegemoet kan zien. Veel inwoners die betrokken zijn bij de nieuwe projecten, zullen dat met een zucht van verlichting verwelkomen.

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeente. De SP hoopte vurig dat zij konden aantonen dat het financieel beheer bij hen in goede handen is. Dat plan is helaas mislukt. Het nieuwe college van B&W dat na de verkiezingen van maart 2018 aantreedt, zal het financiële puin dat dit college achterlaat, moeten opruimen.

Opgesteld door Wiert Wiertsema

 

Is Rabotheater op weg naar zijn laatste seizoen?

De toekomst van het RABO theater is sinds gisteravond uiterst onzeker geworden. Na vreemde capriolen van de SP fractie sloot de SP zich aan bij D66 en CDA die van het theater af willen. Ondertussen confronteerde Bas van Wakeren (ProHengelo) deze partijen met hún verantwoordelijk voor het ontstaan van de huidige situatie.

U herinnert zich dat het Rabotheater kampt met grote tekorten op het onderhoud van het gebouw en de installaties. Deze zijn ontstaan omdat bij de bouw in 1998 ‘rekenfouten’ zijn gemaakt. Het theater kreeg uiteindelijk veel te weinig geld voor onderhoud. In 2002 heeft de gemeente ook nog eens geld aan het onderhoudsbudget onttrokken om tekorten op de nieuwbouw te financieren.

Om het theater te redden is circa 500.000 euro extra subsidie per jaar nodig. Fracties in de gemeenteraad zeggen niet te willen zwartepieten over de schuldvraag (in dat geval zouden ze de schuld aan zichzelf moeten geven…) maar het werd wel duidelijk dat CDA, D66 en SP het theater willen overdragen aan Enschede. Hengelo kan het niet meer betalen, vinden ze.

De overdracht aan Enschede zal de doodsteek zijn voor de cultuur in Hengelo. Het Wilminktheater en de gemeente Enschede hebben aangegeven alleen een fusie te willen. Daarmee zou Enschede de baas worden over zijn belangrijkste concurrent. De gevolgen laten zich raden. De Raad van Toezicht en de directie vliegen de laan uit (zij hebben van het Rabotheater een cultureel bloeiende organisatie gemaakt) en het Hengelose theater zal een bijrolletje krijgen in het cultuurbeleid van Enschede. Voordeel voor Enschede: de huidige concurrentie van het Rabotheater is weg en in Hengelo worden alleen nog voorstellingen gegeven die Enschede extra geld in het laatje brengen. Het toonaangevende cultuurbeleid van de huidige directeur Raoul Boer gaat linea recta de prullenmand in.

Heeft Hengelo inderdaad een geldprobleem? Dat staat vast. Maar ondertussen bouwen B&W van Hengelo rustig verder aan het onrendabele Warmtenet (verlies voor de gemeente van 17 miljoen), een nieuw stadskantoor (40 miljoen) en de ontwikkeling van Hart van Zuid (12 miljoen extra). Het Rabotheater wordt na de Muziekschool het tweede grote slachtoffer van deze voor de stad rampzalige keuzen.

Toch is niet alles paîs en vree binnen de coalitie. Het  knettert en de SP heeft het moeilijk. Dat leidt tot bijzondere capriolen. SP-woordvoerder Gerard Vennegoor liet aanvankelijk weten dat het theater voor Hengelo behouden moet blijven en zei bereid te zijn daarvoor het geld op tafel te leggen. Staande de vergadering moest hij hierop terugkomen. Na een appje vanaf de publieke tribune waar fractievoorzitter Floor van Grouw en wethouder Mariska ten Heuw met kromme tenen meeluisterden. Kort daarop sloot hij zich namens zijn fractie alsnog aan bij het standpunt van D66 en CDA. Kennelijk was Vennegoor onvoldoende bijgepraat over het laatste overleg in de geheimzinnige achterkamertjes van Hengelo. Alleen de PvdA fractie blijft het theater manmoedig steunen.

Cultuurwethouder Claudio Breugink (D66) zag het aan en leunde vooral achterover in zijn stoel. Op één moment na. Hij stelde directie en raad van toezicht verantwoordelijk voor het gebrekkige onderhoud van het gebouw en de installaties. De gemeente had toch de verantwoordelijkheid aan hen overgedragen? Daarbij vergat hij gemakshalve dat het theater vanaf de start circa 350.000 euro per jaar te weinig subsidie heeft ontvangen om toekomstbestendig te kunnen zijn. Deze gemeentelijke fout komt het Rabotheater anno 2017 duur te staan.

Is alles verloren? Gaat het Rabotheater dit najaar zijn laatste seizoen in? Zover is het nog niet. De PvdA fractie verzet zich nog en deze partij heeft weinig te verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart aanstaande. Gaat uitgerekend de PvdA de achterkamertjespolitiek in Hengelo doorbreken? We mogen het hopen en we zullen hun naam in hoofdletters schrijven. Vaststaat dat de PvdA-stem nodig is om te voorkomen dat het theater gereduceerd gaat worden tot een zalenverhuurbedrijf.

Na de voorjaarsvakantie gaat de raad praten over de begroting voor 2018. Dan zullen de eerste besluiten vallen. Cultuur minnend Hengelo moet zich daarover grote zorgen maken.

Wiert Wiertsema

 

Geen CDA excuus, wel gebakken peren…

Gezinus Knegt (ProHengelo) heeft er een jaar mee rondgelopen: het nare gevoel beschuldigd te worden van integriteitsovertredingen zonder te kunnen bewijzen dat het flauwekul is. U moet weten: de persoonlijke integriteit van een raadslid is zijn politieke kapitaal. Zonder dat, ben je nergens. Elkaar onderuit halen op dat punt doe je niet, tenzij er iets aan de hand is. Daar zijn regels voor en die heeft de gemeenteraad nu aangescherpt. Als iemand een integriteitsprobleem constateert bij een collega, wordt dat gemeld aan de burgemeester. De burgemeester onderzoekt of er iets aan de hand is en brengt de raad op de hoogte als er inderdaad een probleem is.

Gezinus Knegt is als fractievoorzitter van ProHengelo door 2 collega-raadsleden via de krant beschuldigd van integriteitsovertredingen. 1x door het CDA en 2x door Leo Janssen. In alle drie de gevallen stond het eerst in de krant, daarna kwam het pas bij de burgemeester. 3x is vastgesteld dat er geen enkele aanleiding was om een integriteitsonderzoek te doen.

Knegt heeft vervolgens gemerkt hoe moeilijk het is om iets recht te zetten als het eenmaal in de krant heeft gestaan. ‘Waar rook is, is vuur’ denken de mensen. We kunnen constateren dat het CDA en Leo Janssen hebben geprobeerd om integriteit te gebruiken als wapen om een politieke tegenstander een kopje kleiner te maken. Met smerige beschuldigingen, die uit de duim gezogen waren.

De CDA fractie heeft nu het initiatief genomen om de omgangsvormen in de Hengelose gemeenteraad te verbeteren. Dat is een goed initiatief. De raad heeft over een integriteitsprotocol gesproken en alle aanwezige waren er blij mee. Toch zit het Gezinus Knegt niet lekker dat de CDA fractie de beschuldigingen nooit heeft teruggetrokken. Hij vroeg aan Maureen Muller (de CDA fractievoorzitter) of zij hiertoe bereid was. Die praatte er over heen. Ze begreep zijn vraag, maar kwam niet met een antwoord. Gezinus Knegt blijft dus gewoon zitten met de gebakken peren….

Leo Janssen verkoos niet bij de vergadering te zijn. Maar hij heeft nog nooit ergens ‘sorry’ voor gezegd, dus dat zal ook nu niet gaan gebeuren.

Buiten deze nare bijkomstigheden, werd de bijeenkomst over het nieuwe integriteitsprotocol door de aanwezigen als goed en zinvol ervaren. Ze stemden allen in met het voorstel. Dat gaat nu als hamerstuk naar de gemeenteraad. Het afwezige lid Janssen heeft per brief aangekondigd dat hij in de gemeenteraad op de zaak terugkomt. Gaat dat iets toevoegen? Waarschijnlijk is ‘nee’ het enig juiste antwoord op deze vraag.

Wiert Wiertsema

Nieuw conflict B&W en horecaondernemers

Daar gaan we weer. Het eerste conflict is niet opgelost en daar is de volgende ruzie tussen B&W en de horecaondernemers. B&W dachten overeenstemming te hebben met de horeca over de nieuwe horecavisie. Staande de politieke markt werd het college echter geconfronteerd met bezwaren tegen de visie. Dat was tegen het zere been van wethouder Mariska ten Heuw en burgemeester Sander Schelberg. Beiden reageerden verontwaardigd, omdat ze dachten een bestuurlijke overeenkomst te hebben bereikt. Frappant is dat zich vlak voor de kerst hetzelfde voordeed. Toen waren de horecaondernemers verontwaardigd omdat het college een overeenstemming over het terrassenbeleid onverwacht opzegde. Kregen B&W een koekje van eigen deeg? Nee hoor, dat niet. Het college had de fout gemaakt om een gespreksverslag naar de gemeenteraad te sturen zonder de goedkeuring van de ondernemers te vragen. Volgens hen waren dingen anders afgesproken dan opgeschreven. Bovendien waren de afspraken onvoldoende verwerkt in de Horecavisie. Daarmee kreeg de samenwerking tussen B&W en de horecaondernemers opnieuw een harde klap.

Kern van de Horecavisie is het nieuwe sluitingstijden regime. Een deel van de horeca (met name in de Marktstraat) moet straks om 2 uur dicht zijn. Bij anderen (rond het burgemeester Jansenplein) wordt de sluiting teruggebracht naar 5 uur. De omgeving van de Pastoriestraat mag tot 6 uur open blijven, net als nu. Bij dit alles is de Marktstraat een probleem. Eental etablissementen daar handelen in strijd met de regels. Na 2 uur zijn ze illegaal open en er wordt stampende muziek geproduceerd waar omwonenden in de Marktstraat veel last van ondervinden en waarvoor de bedrijven geen vergunning hebben. Het college wil aan die illegale bedoening een einde maken.

Slachtoffer van het nieuwe beleid wordt de alom bekende automatiek in de Marktstraat. Pleisterplaats voor velen die na een avondje stappen de maag vullen alvorens huiswaarts te gaan. De automatiek is al tientallen jaren op dezelfde plek gevestigd en moet straks de deuren sluiten vanaf 2 uur. Probleem is dat het bedrijf zijn omzet grotendeels realiseert tussen 2 en 6 uur. Om 2 uur sluiten gaat echter niet, dat kan Bruin niet trekken. In dat geval dreigt een bankroet. Het is ook onrechtvaardig. Want de automatiek is volkomen legaal en geeft  geen overlast, zo werd desgevraagd door de omwonenden verklaard. Het bedrijf moet dicht na tweeën omdat anderen de regels misbruiken.

Over de automatiek is het laatste woord nog niet gezegd. Het college wil de zaak verplaatsen en de eigenaar compenseren voor de kosten. Maar dat gaat veel geld kosten. De eigenaar heeft grote investeringen gedaan om het bedrijf te kopen en te moderniseren. ProHengelo wil de zaak op dezelfde plaats te handhaven. Woordvoerder Wiert Wiertsema riep het college op om via maatwerk een nieuwe nachtvergunning aan de automatiek te verstrekken. Het zonde van het geld, vinden ze bij ProHengelo om een onderneming te verplaatsen die helemaal niet verplaatst behoeft te worden.

Besluiten werden die avond niet genomen. Op het eind van de vergadering gaf wethouder ten Heuw aan dat zij een meerderheid verwacht voor de Horecavisie in de raad. Die mededeling kwam nogal uit de lucht vallen. Voor de andere aanwezigen was dat niet duidelijk geworden die avond. Conclusie: kennelijk is het allemaal reeds afgekaart binnen de coalitie en heeft de wethouder weinig behoefte aan debat. De horecaondernemers moeten zich schikken naar de machtspolitiek van de coalitie. Het is echter niet de verwachting dat de sector zomaar akkoord zal gaan. De horecavisie zal er wel komen.

Maar “hoe nu verder?” is een vraag die steeds actueler wordt. Hoe kan het college een binnenstadsbeleid voeren dat zo veel weerstand oproept? De actuele geschilpunten zijn het terrassenbeleid, de openingstijden van de horeca, het ongewenste nieuwe stadskantoor, de onnodige renovatie van de Enschedesestraat en de grove verwaarlozing van delen van de binnenstad. B&W en de coalitie die het college steunt, hebben onvoldoende in de gaten dat partijen elkaar hard nodig hebben om de Hengelose binnenstad te laten opbloeien. Ondertussen daalt de gevoelstemperatuur tussen betrokkenen naar een nieuw dieptepunt. En U en ik weten: geen ondernemer investeert in onzekere situaties. Arme stad, als vervolgens ook nog eens het wederzijds vertrouwen ontbreekt… De problemen stapelen zich op. Hoe helpen we die de gemeente uit?

Verkoop Twence: burgers de dupe

 

Deze week werden de Twentse gemeenteraadsleden ingelicht over een mogelijke verkoop van Twence. Gaan de gemeenten cashen of niet? En wat zijn de gevolgen voor de burgers? Dat is de hamvraag. Twence is een miljoenenbedrijf dat afval verwerkt. Het is in handen van de 14 Twentse gemeenten. Afval is geld waard. Er wordt groene stroom mee geproduceerd, nadat de herwinbare grondstoffen uit het afval zijn teruggewonnen. Twence heeft een eigen vermogen opgebouwd van 110 miljoen en vorig jaar werd 12 miljoen winst gemaakt uit de operationele activiteiten. Bij tal van colleges van B&W in Twente (waaronder Enschede en Almelo) komen de eurotekens in de ogen als ze denken aan een mogelijke verkoop van Twence aan een commercïele afvalverbrander. Begrijpelijk, want met dit geld kunnen de wethouders veel mooie dingen doen in hun gemeenten. Over wat voor bedragen spreken we dan? Hoeveel is Twence waard?” Dat is voorlopig strikt geheim. Alle betrokkenen hebben een slot op de mond. Geen raadslid kreeg iets te horen. Maar met een ‘best quess’ kom je niettemin redelijk ver.

Lees verder »

Hengelo heeft een nieuw parkeerbeleid nodig

 

In Hengelo wordt veel gemopperd op de handhavers in de binnenstad. U kent ze wel. De mannen en vrouwen in hun stoere donkerblauwe uniformen die niet aarzelen om een bon uit te delen. Ze lijken op politieagenten, maar dragen geen vuurwapens. U en ik vinden zo’n bon meestal onterecht. Die opsporingsambtenaren hebben dus heel wat te verduren. Ze gaan te voet, of crossen op hun mountainbikes door de stad om de boel in de gaten te houden.

Deze week ontving de gemeenteraad een dik pak papier. Ergens in een klein hoekje stond het: onze opsporingsambtenaren controleren jaarlijks 39.000 kentekens. En 4050 automobilisten worden op de bon geslingerd. Huh??  4050 bonnen? Dat is toch meer dan 10%? Ja, inderdaad. U leest het goed. Het betekent dat 1 op de 10 parkerende automobilisten in overtreding is en op de bon geslingerd wordt als een handhaver voorbij komt. Dat lijkt abnormaal veel. Ik ga nog even door. Onze opsporingsambtenaren werken hard. Per gewerkt uur schrijven ze bijna 2 bonnen uit. Dat is veel. Het levert de stad ruim 2 ton op per jaar. Maar bovenal: door de grote pakkans zullen U en ik altijd betalen voor het parkeren. Bestraffen van foutparkeerders lijkt dus te werken, maar werken de opsporingsambtenaren wel binnen een goed parkeersysteem? Is het wel publieksvriendelijk? Helpt het de ondernemers in de binnenstad?

Er gaan stemmen op om in Hengelo vrij parkeren in te voeren. Lokaal Hengelo is zelfs een enquête gestart om het mogelijk te maken. Die enquête gaat slecht. Minder dan 700 mensen stemden in met het voorstel. Waarschijnlijk zien de Hengeloërs niets in vrij parkeren. Zij begrijpen dat vrij parkeren betekent dat de schaarse parkeerplaatsen de hele dag bezet zullen zijn. Niet door bezoekers, maar wel door mensen die in de binnenstad wonen en werken. Vrij parkeren moet meer mensen trekken naar de binnenstad, zegt Lokaal Hengelo. Dat zal dus niet gaan gebeuren. Die mensen komen echt niet met de bus naar Hengelo! Gratis parkeren maar geen parkeerplek? Dan maar liever naar Enschede of Oldenzaal, waar je moet betalen voor je auto.

Uitnodigen tot parkeren

Ondertussen werkt Burgemeester Sander Schelberg aan een brief aan de raad. Hij gaat onderzoeken hoe het kan dat in Hengelo zo veel bekeuringen worden uitgedeeld. Dat is nuttige informatie. Want ProHengelo wil een nieuw uitnodigend parkeerbeleid, dat de ondernemers in de binnenstad daadwerkelijk ondersteunt. Dat mensen uitnodigt naar Hengelo te komen zonder hen de bonnenschrik aan te jagen. We moeten nadenken over maatregelen als een effectief verkeerscirculatieplan, een sterk verbeterde bereikbaarheid van de winkels, het instellen van blauwe zones voor kort (gratis) parkeren nabij winkels en voorzieningen. Lang parkeren in de parkeergarages moet samen met de ondernemers aantrekkelijk gemaakt worden. Om dat te realiseren en misbruik te voorkomen, is controle onmisbaar. We zullen de opsporingsambtenaren nog hard nodig hebben.

 

 

Miljoenentekort in Hengelo

Weet U het nog? Afgelopen najaar presenteerde het college van B&W met veel bombarie een overschot op de begroting voor 2017 van bijna 4 ton. Wat volgde was een juichende reactie van de fractievoorzitters. Eindelijk hoefde Hengelo niet meer te bezuinigen. Het leek wel feest. “Maar de cijfers kloppen niet”, zei de fractie van ProHengelo. Geen leuke rol op dat moment, want een feestje verstoren is nooit leuk. De eerste maand van het nieuwe begrotingsjaar is nog niet verstreken, of er ligt een tekort van 4 miljoen euro op tafel. Oorzaak: een verlaging van de rijksbijdrage voor Hengelo die eerder werd genegeerd. Het blijkt dus toch een nepfeestje te zijn geweest. B&W gaan nu bezuinigen op sector de jeugdzorg en de zorg voor ouderen en gehandicapten. Vier miljoen maar liefst en dat is een politieke keuze. Het kan ook anders, ofschoon niet minder pijnlijk. Dat is namelijk snijden in eigen vlees.

In totaal wordt in de sociale sector 48 miljoen euro uitgegeven. Daar willen B&W ruim 8% op bezuinigen. Terug dus naar 92% sociaal, de bezuinigingen uit het recente verleden niet meegerekend. Dan kom je lager uit. De operatie gebeurt niet in 1 keer. Dit jaar neemt Hengelo de bezuiniging grotendeels voor eigen rekening en volgend jaar gedeeltelijk. Maar kan de gemeente dat wel doen? Is het verantwoord, na het Warmtenetdebacle (de teller staat nu 17 miljoen verlies) en de 7 miljoen verlies die onlangs moest worden opgebracht om de verliezen in Hart van Zuid te compenseren?

Daar wringt de schoen. Normaal ontvangt de gemeenteraad bij een ingrijpende begrotingswijziging een aangepaste meerjarenraming (het “Financieel perspectief”). Nu is dat niet gebeurd. Die zou immers genadeloos duidelijk maken dat het prachtige begrotingsoverschot is omgeslagen in een miljoenenverlies. Ook ontbreekt een overzicht van de mutaties in de algemene reserve en inzicht in het benodigde weerstandsvermogen.

Dat alles is opmerkelijk. Is het college opnieuw bezig om mooi weer te spelen? Is achteloosheid? Wijst het op slechte cijfers? Bij ProHengelo weten we het niet. Wel is duidelijk dat de gemeenteraad onmogelijk kan besluiten om miljoenen voor eigen rekening te nemen, als de gevolgen daarvan onduidelijk zijn. Vandaar dat de partij het college per brief heeft opgeroepen om “klare wijn te schenken”. En de extra kosten dit jaar voor het Rabotheater dienen meegenomen te worden.  De informatie moet binnen zijn voor 15 februari 2017. De dag dat de gemeenteraad voor het eerst over de voorgenomen bezuinigingen vergadert. Tja, van een overschot naar een miljoenentekort. Het kan verkeren….

George ten Brummelhuis: een overbodig vertrek

Deze week is George ten Brummelhuis (Burgerbelangen) opgestapt als raadslid van Hengelo. Hij voelde zich niet meer thuis in de gemeenteraad. George had knallende ruzie met burgemeester Sander Schelberg na een gesprek over zijn integriteit als raadslid. Is George niet integer? Jawel hoor. Voor zover zijn collega’s dat kunnen beoordelen, is hij een integer raadslid. Hij verkeert echter in een moeilijke situatie. Daar komt bij: George is geen “handige Henkie” in de politiek, maar een gedegen raadslid. Ten Brummelhuis had het gevoel als mede eigenaar van Café de Appel onder druk te worden gezet door een ander lid van de gemeenteraad. Die verweet hem belangenverstrengeling. Dat raadslid is een notoire giftspuiter die zonder bewijs iedereen beschuldigt waar hij een hekel aan heeft. George ten Brummelhuis zocht daarop bescherming bij burgemeester Sander Schelberg. Dat is verstandig, want het staat allemaal in de krant omdat de redactie van TC Tubantia nog steeds vindt dat het nieuws is als deze giftspuiter een nieuwe fake beschuldiging lanceert. U en ik lezen de krant, we weten dat naar bewijzen niet wordt gevraagd.

Het gesprek met de burgemeester verliep voor ten Brummelhuis anders dan verwacht. Hij zocht bescherming, maar kreeg kritische vragen. De temperatuur liep op. Er zijn zelfs dingen gezegd die soms gewisseld worden, maar waarvan je later meestal spijt krijgt. Dat overkomt ons allen wel eens. Normaliter praat je dat uit, zand erover, klaar. Maar hier niet. Bij George zat de kwestie diep. Erg diep. Vol emotie heeft hij zijn kant van de zaak in de raadsvergadering verteld. De heren hebben elkaar niet gespaard, dat werd wel duidelijk. De burgemeester klapte echter niet uit de school. Schelberg beperkte zich terecht tot een functionele weergave van de situatie.

Het probleem is dat George als horecaondernemer zijn broodwinning in gevaar ziet komen. De terrassen in Hengelo moeten kleiner worden, zeggen B&W. Ten Brummelhuis wil zich verweren, maar kan binnen het gemeentehuis niets doen. De gemeentewet verbiedt dat raadsleden persoonlijke belangen bepleiten bij raad en college. Die belangen mogen geen rol spelen in de besluitvorming van de raad. Wat ten Brummelhuis wel kan doen is praten met burgers en bewerkstelligen dat anderen van buiten het gemeentehuis, zich verzetten tegen het beleid. Collega’s, klanten, relaties. George deed dat en liep daarbij naar eigen zeggen over “het smalle pad” dat zich bevindt tussen wat wel en niet is toegestaan, wetend dat burgemeester Sander Schelberg niet schroomt om integriteitsproblemen direct aan de orde te stellen.

Bij ten Brummelhuis is geen sprake van een integriteit-schending, dat verklaarde de burgemeester in de raad. Daarmee is de kous af. George kon dus rustig blijven zitten, maar deed dat niet. Hij voelde zich niet meer thuis in de gemeenteraad. Zijn gevoel van veiligheid is weg. Na zijn verklaring, vertrok ten Brummelhuis onmiddellijk uit de raadsvergadering. De collega’s verbluft achterlatend. Achteraf is het jammer dat zijn partij (Burgerbelangen) de dagen tussen de ruzie en de raadsvergadering, niet heeft aangegrepen voor het bewerkstelligen van een afkoelingsperiode en een poging om de goede verhoudingen te herstellen. Want het vertrek van George ten Brummelhuis was gemeten naar de feiten, een overbodig vertrek.

Wiert Wiertsema

 

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: