Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Antwoord vragen Pro Hengelo over stoplichten

Pro Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Geachte heer Janssen,

In uw brief van 3 mei 2013 heeft u enkele vragen gesteld over mogelijke besparingen door beter afgestelde verkeerslichten. In deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.

Vraag 1
Bent u bekend met de analyse (rapport) van Rijkswaterstaat en zo ja is/was de gemeente Hengelo één van de 200 onderzochte gemeenten? Zo nee, gaat u zich dan op de hoogte stellen van het rapport?

Antwoord
De gemeente Hengelo is bekend met de resultaten van het genoemde onderzoek. Dit onderzoek van Rijkswaterstaat betreft een evaluatie van de reeds uitgevoerde onderzoeken door een onderzoeksteam van Rijkswaterstaat (het Groene Golf Team), waarvan de resultaten in een mediabericht zijn gepubliceerd. Het Groene Golf Team heeft in het verleden ook instellingen van enkele verkeersregelinstallaties in de gemeente Hengelo onderzocht.

Vraag 2
Als u op de hoogte bent van het rapport van Rijkswaterstaat welke maatregelen zijn dan van toepassing op de gemeente Hengelo en wat gaat u er mee doen of heeft u er al meegedaan?

Antwoord
In het onderzoek worden geen expliciete aanbevelingen of maatregelen per wegbeheerder beschreven, omdat het een evaluatie betreft van meerdere reeds uitgevoerde onderzoeken.

Vraag 3
Het staat het met de afstelling van verkeerslichten in de gemeente Hengelo, worden de afstellingen voor de verkeerslichten in Hengelo wel elke twee jaar geëvalueerd? Zo ja door wie, zo nee waarom niet?

Antwoord
In de gemeente Hengelo worden verkeersregelautomaten eens per 15 jaar vervangen, waarbij deze worden verzien van nieuwe software met actuele instellingen. De werking wordt vervolgens tijdens een inbedrijfstelling door verkeerskundigen van de gemeente Hengelo gecontroleerd en wanneer nodig bijgesteld. Op locaties waar veel ontwikkelingen plaatsvinden die gevolgen hebben voor verkeerstromen, worden de instellingen en onderlinge afstemming van verkeers-regelinstallaties (verkeerskundig beheer) door verkeerskundigen van de gemeente Hengelo vaker gecontroleerd.
In het verleden werd het verkeerskundig beheer van verkeersregelinstallatie uitgevoerd door het Groene Golf Team. Dit team werd gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voerde kosteloos zogenoemde ‘Quick Scans’ van verkeersregelinstallaties uit. Zo ook voor de gemeente Hengelo. In december 2012 heeft het Groene Golf Team nog verkeerskundig beheer uitgevoerd van de verkeerslichten op de Bornsestraat en Amerikalaan tijdens een koopzondag op Plein Westermaat. De gewijzigde instellingen die door het Groene Golf Team zijn voorgesteld, zijn door de gemeente Hengelo doorgevoerd in de verkeersregelautomaten, waarna de doorstroming is verbeterd.
Sinds kort is de subsidie op het Groene Golf Team komen te vervallen en dienen wegbeheerders zelf verkeerskundig beheer van verkeersregelinstallaties uit te voeren. Het Groene Golf Team richt zich hoofdzakelijk nog op kennisoverdracht naar wegbeheerders. Dit jaar vindt kennisoverdracht plaats aan verkeerskundigen van de diverse wegbeheerders binnen de regio Twente. Het is de wens om verkeerskundig beheer van verkeersregelinstallaties eens per twee jaar door verkeerskundigen binnen de gemeente Hengelo te laten plaatsvinden. Hiertoe wordt binnenkort een werkplan opgesteld.

Vraag 4
Kunt u bij benadering aangeven wat de gemeente Hengelo zou besparen of bespaard heeft door beter aftelling van de verkeerslichten?

Antwoord
In het algemeen wordt aangenomen dat de kwaliteit van verkeersregelinstallaties gemiddeld 3% per jaar verslechtert, indien de instellingen niet aan veranderende omstandigheden worden aangepast. Een verslechtering van een verkeersregelinstallatie zal leiden tot zogenoemde voertuigverliesuren. Aanpak van voertuigverliesuren resulteert door een betere doorstroming van het verkeer, in lager brandstofverbruik, minder milieu belasting en meer verkeersveiligheid, waardoor maatschappelijke kosten worden bespaard. Op basis van onderzoek door het Groene Golf Team wordt aangenomen dat er per kruispunt met verkeerslichten jaarlijks gemiddeld ca. € 75.000,- kan worden bespaard aan maatschappelijke kosten door structureel verkeerskundig beheer uit te voeren. Om dit in de praktijk te effectueren zal de gemeente zelf echter hogere kosten moeten maken.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester,

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres stadhuis E-mailadres
Burgemeester Jansenplein 1 gemeente@hengelo.nl
Bezoekadres stadskantoor Telefoonnummer
Hazenweg 121 14-074

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: