Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Brief Raad van Toezicht AkkuH

Geachte heer Lievers,

Naar aanleiding van uw interview met Tubantia gepubliceerd in de krant van afgelopen zaterdag 21 februari het volgende:

De Raad van Toezicht van AkkuH had eerder, na onjuiste informatie uwerzijds in Tubantia, besloten niet meer te reageren in de krant maar dit uitsluitend nog rechtstreeks met u te doen. Wij zijn altijd van mening geweest dat de dialoog misverstanden voorkomt en uiteindelijk leidt tot een oplossing. Het genoemde interview, de onjuiste berichtgeving en het aandringen van de krant om te reageren laat ons geen andere keus dan gehoor daaraan te geven. Gezien de vele reacties die we hebben ontvangen vanuit diverse betrokkenen hebben wij geen andere keus dan stelling te nemen. Ook in andere media. De schade die u met dit artikel aanricht met name naar personen is via de media niet te herstellen en vraagt mogelijk verdere stappen.

Reactie op de inhoud.

De heer Van Stapele heeft niet alles bekeken.
De heer Van Stapele heeft een volledige lijst met werken ontvangen en de collectie die is opgeslagen in De Telgenflat en aan De Marskant persoonlijk bekeken zoals ook in 2013 het Twents Veilinghuis dat heeft gedaan. De wethouder is bij deze schouw niet aanwezig geweest en kan hier geen oordeel over hebben.

Het kan er bij de wethouder ‘niet in’ dat een poster bij Ikea nog duurder zou zijn dan een werk uit de kunstuitleen collectie.
Zoals de heer van Stapele in zijn analyse verwoordt bestaat er een verschil tussen taxatiewaarde en veilingwaarde. De collectie is getaxeerd op afgerond €136.500. Van Stapele komt tot een vergelijkbare taxatiewaarde. De veilingwaarde is echter een andere zaak. Wat zal de collectie opleveren als deze nu geveild zou worden. Van Stapele schat deze tussen de € 25.000 en € 40.000. Hij baseert dit op basis van vergelijkbare veilingen die in de afgelopen jaren in Nederland hebben plaatsgevonden en waarbij zelfs veel werken onverkocht bleven.
Naar aanleiding van het artikel van afgelopen donderdag in dezelfde krant waarbij Het Twents Veilinghuis is bevraagd door de wethouder hebben ook wij met Het Twents Veilinghuis contact opgenomen. Zij bevestigen de analyse van Van Stapele. Op de vraag of zij de collectie voor de taxatiewaarde zouden willen overnemen of kunnen garanderen dat dit het bedrag is bij veiling is het antwoord negatief. Men verwacht dat slechts een deel van de collectie geveild zou kunnen worden en dus een fractie van de taxatiewaarde zal opleveren. Het overige deel schat men als onverkoopbaar in. Hoeveel kan men niet aangeven maar dat van de opbrengst de veilingkosten nog moeten worden afgetrokken mag duidelijk zijn. Bovendien zal de periode waarin geveild gaat worden eerder jaren dan maanden in beslag nemen. De analyse en de geschatte opbrengst die Van Stapele inschat mag dus realistisch genoemd worden. Als er dus een particulier collectief bereid is dit bedrag te betalen dan is dat een zekerheid. De opbrengst uit de veiling minus de veilingkosten biedt die zekerheid niet.

‘Waar is dat geld gebleven?’
Er zijn geen werken verkocht aan leden van AkkuH. Abonnees van de kunstuitleen mochten hun spaartegoed te gelde maken door een werk uit te kiezen voor de verkoopwaarde (de prijs die AkkuH hanteert). Indien men interesse had voor een extra werk dan kon dat voor de verkoopwaarde worden aangeschaft. Dat geld en ook het geïnde abonnementsgeld staat keurig op de rekening van AkkuH waarvan de lopende kosten worden betaald zoals verzekering van de werken, accountant, licentiekosten voor o.a. software kunstuitleen, etc. Die kosten hebben de afgelopen ruim twee jaar gewoon doorgelopen.

Deze opmerking van de wethouder is een directe verdachtmaking aan de Raad van Toezicht van AkkuH en schaadt haar leden persoonlijk. We zullen ons beraden op hoe wij als Raad van Toezicht hiermee omgaan los van de situatie.

‘Laat het bestuur van AkkuH met een eindafrekening komen.’
De accountant wil pas een eindafrekening opstellen als bekend is wat de opbrengst is uit de verkoop van de kunstuitleen collectie. Het verschil tussen taxatiewaarde en opbrengst uit verkoop moet daarin worden opgenomen.

‘Dat bestuur moet zijn verantwoordelijkheid eens willen inzien’.
De Raad van Toezicht is sinds eind 2012 in gesprek met de gemeente over de afwikkeling. AkkuH heeft in 2013 in overleg met de toen verantwoordelijke wethouder het initiatief genomen om een overeenkomst tot liquidatie op te stellen. In dat jaar zijn meerdere voorstellen door de voorzitter mr. Hans Heerze gemaakt die keer op keer door de gemeente werden afgewezen. De gemeente heeft in deze periode een passieve houding aangenomen i.p.v samen tot een oplossing te komen. De Raad van Toezicht heeft deze periode als bijzonder onplezierig en weinig constructief ervaren. De rol van de toenmalige wethouder was niet leidend.

De verhuur van de collectie zou jaarlijks € 60.000 opleveren.
In het laatste jaar van AkkuH leverde de inkomsten van de kunstuitleen een dergelijk bedrag op. We mogen toch aannemen dat de wethouder het verschil weet tussen omzet en winst. Met een opbrengst van € 60.000 zijn de kosten (personeel, huur locatie, afdracht aan de kunstenaars, bureaukosten, etc.) niet gedekt en wordt verlies geleden. Van het grootste deel van de abonnees is in 2013 afscheid genomen. De laatste kleine groep met o.a. de abonnees met een spaartegoed hebben in de loop van 2014 hun werk ingeleverd. Een nieuwe kunstuitleen opzetten betekend met nul beginnen. Om op het oude niveau te komen zal zeker een aantal jaren vergen.

Het is om die reden dat HeArtpool met de inzet van vrijwilligers en bijdrages van Fuldauerstichting en Rabobank de handschoen heeft opgepakt om een nieuw initiatief (expositieruimte en kunstuitleen) in de binnenstad van Hengelo te realiseren. Een initiatief dat niet geheel financieel risicoloos is voor de stichting. De teneur van het artikel maar ook uit eerdere gesprekken met de wethouder maken wij op dat de wethouder belangenverstrengeling als iets ‘verdacht’ ziet. Zowel Raad van Toezicht AkkuH als bestuursleden en deelnemers van HeArtpool doen hun werk volledig belangeloos en met veel inzet. Dat doen zij omdat zij zich zeer betrokken voelen bij onze stad Hengelo en daar een extra bijdrage aan willen leveren. Dat doen zij door een jaarlijkse contributie van € 1.000 en veel vrije tijd te in projecten en initiatieven (Wolvecampprijs, Achter de Basiliek, HeArtfund, etc.) te stoppen. Noem het een elite van kunstliefhebbers en kunstenaars. Een elite die elke stad nodig heeft voor een gezond cultureel ecosysteem.
Wat zou er van een stad over blijven als we niet naar het theater gaan, niet het filmhuis bezoeken, niet muziekonderwijs volgen, geen boeken meer zouden lenen en geen kunst meer zouden kijken en kopen. Voor een gezond beeldende kunst ecosysteem heb je niet alleen kunstenaars nodig maar ook een publiek, verzamelaars, expositieruimte, initiatieven, etc.

Op de vraag of Van Stapele nog opdrachten krijgt van de gemeente. Lachend breeduit: ‘Voorlopig niet’.
Deze reactie maakt duidelijk dat de wethouder niet goed geïnformeerd is om een mening te kunnen vormen. Natuurlijk mag hij er ‘wel iets van vinden’ maar onverstandig dit publiekelijk te delen.

‘Je bent bestuurder in goede en slechte tijden’.
Daar is de Raad van Toezicht van AkkuH het volledig mee eens. Van die verantwoordelijkheid zijn we ons voor de 100% bewust en handelen daar naar. Echter het is het besluit van het College geweest om de subsidie aan AkkuH na 3 jaar eenzijdig op te zeggen. Een subsidie waar een gezamenlijke overeenkomst onder ligt van 10 jaar met verplichtingen wederzijds. Als de wethouder van mening is dat de verantwoordelijkheid daar moet liggen waar hij thuishoort dan mag je van de wethouder een actieve houding verwachten om tot een oplossing te komen. Die heeft de Raad van Toezicht de afgelopen jaren gemist. Het College is verantwoordelijk voor het besluit de subsidie aan AkkuH in te trekken en dus ook verantwoordelijk voor de schuld die daardoor is ontstaan.

De Raad van Toezicht van AkkuH is van mening dat door af te zien van de subsidie voor 2013 ter hoogte van € 225.000 de huurschuld ruimschoots is afgelost. Wij verwijzen in deze naar de brief van B&W aan Stichting AkkuH d.d. 11 juni 2013 (zaaknummer 1001977) waarin sprake is van kwijtschelding door de gemeente en de verekening met de subsidie 2013. Alle andere financiële zaken zoals o.a. de ontslagvergoeding aan de medewerkers heeft AkkuH geheel uit eigen middelen betaald. Ook de lopende kosten zijn de afgelopen twee jaar uit eigen middelen betaald.

Een persoonlijke en publieke aantijging aan het adres van de voorzitter, de heer Rupert, is ongepast en volledig misplaatst. De Raad van Toezicht kan en zal dit niet accepteren.

Het artikel trekt niet alleen de integriteit van de RvT leden van AkkuH in twijfel maar is een regelrechte verdachtmaking. Daarnaast zijn de opmerkingen van de wethouder respectloos richting de heer Van Stapele. Hij is zeer terzake kundig en zijn bevindingen komen overeen met die van het Twents Veilinghuis. De integriteit van de heer Van Stapele wordt door de wethouder publiekelijk in twijfel getrokken. Iets wat nooit had mogen gebeuren en niet met een rectificatie en excuses ongedaan is gemaakt.

Gezien de vakantieperiode is de heer van Stapele en enkele leden van de Raad van Toezicht niet in de gelegenheid te reageren. Wij zullen dus pas na de komende week een officieel standpunt innemen.

Tot die tijd zullen we niet officieel reageren. Vooruitlopend daarop bovenstaande reactie die we niet alleen aan u richten maar ook aan: het College van Burgemeesters en Wethouders, de Raadsleden, de deelnemers van HeArtpool, de sponsoren en de pers.

Namens de Raad van Toezicht Stichting AkkuH,
H. Rupert (voorzitter)
H. Rasing (financiën)
W. Hoefsmit (lid)
J. Noltes (bestuurder)​

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: