Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

B&W verantwoorden directeursbenoeming OSG

voorzittershamerWethouder Erik Lievers (D66) gaat zich tegenover de gemeenteraad van Hengelo schriftelijk verantwoorden over de benoeming van mevrouw Ellen Kruize tot tijdelijk directeur/bestuurder van de Openbare Scholengemeenschap Hengelo. Dit is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over de vraag of de integriteitsregels correct toegepast. De wethouder vindt van wel. Veel raadsleden twijfelen en willen de onzekerheid daarover wegnemen. Enkele weken geleden verklaarden wethouder Lievers en de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap mevrouw Joke Mengerink tegenover de gemeenteraad dat bij de benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder “de code is gevolgd”. Gisteravond bleken die uitspraken niet te kloppen. Daardoor is de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over de gang van zaken. ProHengelo constateerde dit bij monde van Wiert Wiertsema. Het raadslid diende een motie in die het college opdroeg om de gemeenteraad ‘met spoed’ schriftelijk te informeren over  de wijze waarop de integriteitsregels zijn toegepast.

ProHengelo zegt op dit moment niet dat sprake is van onvoldoende integriteit. Wel wil de partij dat alle feiten op tafel komen en dat het college de gemeenteraad adviseert hoe nu verder te gaan. Op basis hiervan kan de gemeenteraad zich vervolgens een oordeel vormen.

In het voortgezet onderwijs geldt de “Code Goed Onderwijsbestuur”. Die is verplicht en schrijft voor dat toezichthouders en ex-toezichthouders geen directeur/bestuurder mogen worden van de school waarop zij toezicht hebben gehouden. De code zorgt voor een strikte scheiding tussen bestuur en toezicht. Dat voorkomt machtsmisbruik en bevordert de integriteit van de betrokken functionarissen. Zoals bekend was mevrouw Kruize lid van de Raad van Toezicht van de OSG. Haar benoeming tot directeur/bestuurder was tegen de regels. De code biedt wel de mogelijkheid om van de regels af te wijken. In dat geval moeten alle belanghebbenden worden geïnformeerd, inclusief de gemeenteraad. De code vraagt om openheid, transparantie en uitleg. Geen enkel moment in het proces heeft de wethouder echter aangegeven dat sprake is geweest van een afwijking van de code. De fracties van de PvdA, VVD, CDA en ProHengelo vroegen zich vervolgens af ‘waarom niet?’

Een helder antwoord kwam er niet. Na een langdurige schorsing van het debat waarin de coalitiepartijen druk overlegden hoe verder te gaan, gaf de wethouder schoorvoetend toe dat een verantwoording op zijn plaats zou zijn. Hij wilde de Raad van Toezicht vragen om dat te doen via het jaarverslag 2014. In dat geval zou het nog bijna een jaar duren voor de verantwoording op tafel ligt. De gemeenteraad pikte dat niet. Na veel trekken en duwen gaf de wethouder gevolg aan de opdracht zoals verwoord in de motie. Het betekent dat de gemeenteraad binnen enkele weken de verantwoording tegemoet kan zien. Daarop constateerde Wiertsema dat zijn motie overbodig was geworden. Hij trok hem in “want de wethouder gaat nu doen wat ProHengelo hem heeft gevraagd”. Over enkele weken komt de benoeming opnieuw aan de orde in de gemeenteraad.

Wilt U alle berichten over de OSG nog eens teruglezen? Klik hier.

Reacties 2

 1. Me ≡ 29 okt 2014 ≡ 16:35

  beste Pro Hengelo,

  Waar blijft de verantwoording van de wethouder en de raad van toezicht of gaat dit gewoon de doofpot in???

 2. Piet Z. ≡ 22 nov 2014 ≡ 09:46

  Beste Pro Hengelo!!

  Ik ben benieuwd wanneer de verantwoording van de wethouder komt omtrent het hanteren van de code goed bestuur?

  Ik zie namelijk nog niets hierover in de agenda’s staan van de vergaderingen.
  Of gaat de verantwoording mee in de zak naar Spanje en horen de belanghebbenden, personeel, leerlingen/ouders weer eens niets over deze gang van zaken!!

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: