Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Denksport centrum springlevend

Informatie, feiten en cijfers.

De Gemeente moet bezuinigen. Dat is in deze tijd niet vreemd en volkomen begrijpelijk.
Iedere organisatie kan daar last van krijgen en dus ook het Denksportcentrum. Er
is vastgesteld dat er in Hengelo een te groot aanbod aan wijkvoorzieningen is, gemeten
naar de bezettingsgraad. Reductie van het aantal wijkcentra lijkt dus de oplossing
en levert besparingen op.
Er is een zorgvuldig onderzoek ingesteld door de Gemeente naar de wijkcentra en ons
is meegedeeld dat het Denksportcentrum daarin ook meegenomen zou worden.
Geen reden tot zorg was onze mening, wij staan op eigen benen en ontvangen geen
subsidie. Onze indruk was dat wij mogelijk bepaalde binnen ons Denksportcentrum
passende activiteiten van wijkcentra zouden moeten huisvesten, waartoe wij onder
voorwaarden gaarne bereid waren en nog steeds zijn.
Het Denksportcentrum is met hulp van de Gemeente gestart in 2010, na een lange
aanloop waarbij ambitieuze varianten als nieuwbouw onder de tribune van het FBK
stadion serieus bestudeerd zijn. Daar bleek uiteindelijk geen geld voor te zijn, waarna
goedkopere oplossingen gezocht werden. In 2009 bood de toenmalige wethouder
Weber ons het leegstaande pand aan de Cesar Franckstraat aan. Er werd een deal
gesloten dat de denksporters het oude pand, dat ze in eigendom hadden, overdroegen
aan de Gemeente voor € 42.500,= op voorwaarde dat dit geld in de verbouwing
van het nieuwe Denksportcentrum gestoken zou worden. Hiermee zijn o.a. schuifwanden
aangebracht en is het pand wat opgeknapt. Daarnaast hebben de denksporters
zelf ook nog ruim € 40.000,= geïnvesteerd in speciaal meubilair, schilderwerk,
geluidsisolatie en apparatuur. Hiervoor is een lening bij de Gemeente afgesloten tegen
4,5% rente, af te lossen in 10 jaar.

De afgelopen 3 jaar heeft het Denksportcentrum geen verlies en ook geen winst gemaakt.
Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat in dit resultaat al extra afschrijvingen
waren opgenomen van € 14.500,= naast de reguliere afschrijvingen van €
12.200,=. Zonder de extra afschrijvingen was er dus al een positief resultaat van €
14.500,= in 3 jaar geweest! Het is dan zuur om in de krant te moeten lezen dat de
wethouder zegt: “Ze kregen de exploitatie niet rond”. We hadden nota bene elk jaar
onze jaarrekening naar de Gemeente gestuurd.
Wel hebben we eind 2012 aan de Gemeente gevraagd de overeengekomen huurverhogingen
van € 2.000,= per jaar even op te schorten totdat we een iets betere bezetting
zouden hebben. Dit zou naar onze mening gerealiseerd kunnen worden door te
stimuleren dat andere denksportverenigingen zoveel mogelijk gebruik maken van het
Denksportcentrum i.p.v. wijkcentra waar zowel huur- als consumptieprijzen lager liggen.
In februari dit jaar heeft de Gemeente ons echter laten weten dat de huurverhoging
gewoon doorgaat en dat we zelf maar moeten proberen meer inkomsten te genereren.
De gemeente heeft nooit geïnformeerd naar onze financiële situatie en er is in het
kader van het zorgvuldige onderzoek waaraan nu wordt gerefereerd nooit contact
met ons geweest, schriftelijk noch mondeling. Er zijn ook nooit vragen gesteld naar
aanleiding van de door ons ingestuurde jaarrekeningen. Wij hebben steeds stipt aan
onze verplichtingen voldaan voor wat betreft huurbetalingen, rentebetalingen en
aflossingen. Sterker nog: we hebben een flink deel van de lening al vervroegd afgelost.
We durven gerust te stellen dat het Denksportcentrum een succesvol project is met
bestaansrecht voor de toekomst. Er komen wekelijks 300 – 350 vaste gebruikers in
het pand en daarnaast worden er in de weekends regelmatig dam- en schaakcompetities
gespeeld en vinden er dam- en schaakjeugdtoernooien plaats. Ook zijn we gastheer
voor de regionale en landelijke competities van de bridgebond, een jaarlijks landelijk
scrabbletoernooi, een landelijk Mahjongtoernooi, jeugdschaakkampioenschappen
en vele bridgedrives, ook voor goede doelen.

Waarom moet het Denksportcentrum niet sluiten?

Wij worden niet gesubsidieerd en we betalen een marktconforme huur (inmiddels
zo’n € 20.000,= per jaar, oplopend naar € 25.000,= in de komende jaren) voor het
voormalige wijkcentrum Klein Driene, een pand dat jaren leeg heeft gestaan. De gemeente
bespaart geen cent door het centrum te sluiten, sterker nog: we zullen compensatie
moeten vragen voor de investeringen die gedaan zijn en die bij sluiting verloren
gaan. Voor het terugbetalen van het restant van de lening zal geen geld beschikbaar
zijn. Kortom: Sluiting zal geld kosten en geen bezuiniging opleveren.

Bestuur Stichting Multifunctioneel Sportcentrum Hengelo

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: