Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Het ziekenhuis in Hengelo

ziekenhuisbedAnalyse door Wiert Wiertsema

Op 7 Januari spreken B&W van Hengelo met de raad van bestuur van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). B&W maken zich zorgen. Ze zien het algemene karakter van het Hengelose ziekenhuis verdwijnen. Specialisaties worden geschrapt en naar Almelo overgebracht. De intensive care wordt opgeheven. Kortom: veel zorg verhuist naar Almelo. Is dat nodig?

Het ZGT hult zich in stilzwijgen over het hoe en waarom. Een berekening op de achterkant van een sigarendoosje maakt echter veel duidelijk. Kijkt U maar. Twente telt 620.000 inwoners. In Nederland is per 345 inwoners een ziekenhuisbed beschikbaar. Dat betekent voor Twente: 1826 bedden. De algemene ziekenhuizen in Enschede, Hengelo en Almelo hebben samen 1824 bedden. Dat klopt dus met de landelijke norm. Ziekenhuis Enschede (MST) heeft een verzorgingsgebied van 264.000 inwoners. Hengelo en Almelo doen de rest van Twente: 356.000 inwoners. Hengelo en Almelo (ZGT) zouden samen het grootste ziekenhuis moeten zijn. Maar dat is niet zo.

Enschede is het grootst (1070 bedden) terwijl het zorggebied aanmerkelijk kleiner is dan Hengelo/Almelo (754 bedden). Enschede heeft enkele top-specialisaties voor ziekten die weinig voorkomen. Die kunnen het verschil echter niet verklaren. Het zorgaanbod lijkt onevenwichtig over Twente te zijn verdeeld.

Gevolg: mensen uit het zorggebied van het ZGT trekken naar Enschede. Ook de ziekenhuizen uit Deventer, Hardenberg en Zwolle trekken klandizie weg uit het ZGT zorggebied. Twee van deze drie openden buitenpoli’s in Twente met alle gevolgen van dien. Twentenaren reizen veelvuldig naar elders voor zorg.

Te weinig patiënten heeft consequenties voor de specialisten. Om kwaliteit te kunnen leveren gelden sinds kort minimumeisen voor het aantal behandelingen voor bepaalde ziekten. Als het zorggebied te klein is of de mensen gaan naar elders, worden die aantallen niet gehaald. Voor enkele top-specialisaties hebben MST en ZGT verdeelafspraken gemaakt. Voor de overige specialisaties van de ZGT is concentratie in Almelo geen oplossing. Het zorggebied wordt er geen steek groter van. Verkleinen van het aantal specialisten helpt wel, maar dan loopt het zorgniveau nog verder terug.

De onevenwichtige verdeling van het zorgaanbod is het gevolg van rare planning in het verleden en oneigenlijke concurrentie. Ziekenhuis Hengelo ondervindt de gevolgen. De beste oplossing is dat de Twentse ziekenhuizen samengaan. Op korte termijn zouden ze Twente als het gezamenlijke zorggebied moeten beschouwen. Langs deze weg kan een betere spreiding worden bereikt zonder prestigeconflicten en ruzies. De vereiste kwaliteit (aantal verrichtingen per specialist) kan in dat geval door de schaalgrootte gemakkelijk worden gehaald of georganiseerd. Hebben de ziekenhuizen moeite om samen te werken? Laten we voor ogen houden dat ziekenhuizen geen commerciële instellingen zijn. Het is hun opdracht om te doen wat het beste is voor de zorg én de patiënten.

B&W van Hengelo spreken met de directie van het ZGT. Dat is nuttig. Er moet nu goede informatie op tafel komen over de keuze die het ZGT maakt. Maar laat het geen Hengelose ‘Alleingang’ worden. De gemeentebesturen van Hengelo, Almelo en Enschede roemen hun samenwerking. Gedrieën kunnen zij de ziekenhuisbesturen onder druk zetten om te gaan samenwerken. Twente is één zorggebied. Problemen lossen zich op als het de ziekenhuizen lukt om hun capaciteit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid over de regio te verdelen.

Reacties 1

  1. clientelen ≡ 07 jan 2014 ≡ 13:30

    Puntige probleemstelling Wiert… prima.
    Wat sinds, pak ‘m beet 2 decennia een dito gotspe is, is het gegeven dat van het personeel plm. 50% indirect is; dus níet die handen aan het bed. Deze metafoor komt langs in iedere polemiek – discussie als het gaat om intramurale zorg. Om van de externe inhuur maar te zwijgen.
    Eerder was in de lokale sufferd een ingezonden brief waarin terecht gal werd gespuwd om het feit van ‘bouw-miljoenen’ versus de op handen zijnde uitholling van ziekenhuis Hengelo…
    Tijd om desnoods via ’t ministerie de gedesinvesteerde belastinggelden bij het management terug te vorderen! 🙁 * X

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: