Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Keert directeur OSG terug op school?

OSGinHengeloKeert Albert van der Werf terug als directeur van de Openbare Scholengemeenschap in Hengelo? U herinnert zich: de gemeenteraad wilde hem ontslaan. Maar de rechter heeft daar een stokje voor gestoken. Inmiddels is de onvrede op de school alleen maar gegroeid. Er kwam een nieuwe Raad van Toezicht en een nieuwe waarnemende directeur. Deze laatste ligt nu zwaar onder vuur. Hem wordt verweten de organisatie niet in de hand te hebben. Hij zou geen leiding geven. Dat blijkt uit een brief van de medezeggenschapsraad van het Montessori-college aan de Raad van Toezicht van de scholengemeenschap. Opvallend is dat Albert van der Werf destijds werd verweten dat hij te strak leiding gaf, waardoor de sfeer op de scholen niet best was. Het kan verkeren. Is het voortschrijdend inzicht? Zijn veel personeelsleden tot de conclusie gekomen dat de oude situatie zo slecht niet was? ProHengelo mag zich als enige politieke partij in de gemeenteraad gelukkig prijzen niet met het ontslag van de directeur te hebben ingestemd.

Gelukkig maar. De partij vraagt bij monde van Wiert Wiertsema (raadslid voor ProHengelo) aan wethouder Erik Lievers (D66) om te onderzoeken of de terugkeer van Albert van der Werf op de school op voldoende draagvlak onder het personeel kan rekenen. Dat bespaart een dure afvloeiingsregeling en levert ook geld op. In dat geval kan immers het contract met de waarnemende directie worden beëindigd. De school moet zwaar bezuinigen en kan een financiële meevaller best gebruiken. Of de wethouder op het verzoek ingaat is afwachten. Mogelijk komt er een bijeenkomst van de gemeenteraad waar alle betrokkenen kunnen worden gehoord.

Reacties 36

 1. Jan ≡ 25 jun 2014 ≡ 19:04

  Beste pro Hengelo,

  U moet les krijgen in welke de positie dde gemeente heeft ten opzichte van de OSG.
  De gemeente was toch niet bevoegd om van der Werf te ontslaan (zie uitspraak rechter)?
  Hoezo moet u dan Lievers vragen om te onderzoeken of een terugkeer mogelijk is?

  De uitspraak van de rechter toont aan aan dat wethouder Lievers incompetent is en dat hij dit besluit niet had mogen nemen.

  De heer Wiertsema moet dan ook vragen wanneer hij VERTREKT!

  Deze man heeft genoeg schade aangericht.

 2. Dy ≡ 26 jun 2014 ≡ 10:43

  @ Jan,

  Precies, de gemeenteraad gaat hier niet over op de site van Groenlinks Hengelo staat een perfecte weergave van de vragen waar antwoord op moet worden gegeven!

  Voor de volledigheid heb ik deze onder maar even bijgevoegd.

  De antwoorden moeten haast wel leiden tot een vertrek van de amateur die leading is geweest in dit gehele proces. (D66 Erik Lievers)

  WAT EEN BROKKENPILOOT! en ga u niet verschuilen achter dat u slecht bent geïnformeerd U BENT WE DEGELIJK GEWAARSCHUWD!…

  Vragen Rudi Theunissen over kwestie OSG
  Dinsdag 24 juni 2014, 13:12u –

  Onlangs vernietigde de rechter het besluit van de gemeente Hengelo om dhr. van der Werf (directeur bestuurder van de OSG Hengelo) te vernietigen. De rechter oordeelde dat de gemeente niet bevoegd was dat besluit te nemen. Rudi Theunissen vraagt het College in onderstaande vragen naar de gevolgen van dit ten onrechte genomen besluit. Eerder al besloot de rechter dat het ontslagbesluit door de Raad van Toezicht van de OSG Hengelo onterecht was.

  Geacht college,

  In de TCT hebben we kunnen lezen dat de rechter het besluit van de gemeenteraad om dhr van der Werf te ontslaan op onjuiste gronden heeft genomen. De rechter oordeelde dat de gemeente niet bevoegd was om dit besluit te nemen en heeft het besluit vernietigd verklaard.

  Dat leidt bij de fractie van GroenLinks tot de volgende vragen:

  1. Het College heeft de Raad destijds meegedeeld dat het besluit rechtmatig zou zijn en dat er weinig tot geen risico’s kleven aan een dergelijk besluit. Op grond waarvan meende het College dat het te nemen besluit destijds wel door de Gemeente genomen kon worden?

  2. GroenLinks neemt aan de uitspraak van de rechter zal leiden tot een schadeclaim van dhr. van der Werf. Wij begrijpen dat deze risico’s nu moeilijk te kwantificeren zijn, maar GroenLinks wil wel graag weten hoe groot die risico’s zijn. Is vooraf een inschatting gemaakt van die risico’s op grond waarvan destijds aan de Raad is meegedeeld dat die risico’s klein zouden zijn?

  3. GroenLinks heeft al eerder vragen gesteld over het terugdraaien van het ontslag door de Raad van Toezicht door de rechter. Wij wachten nog op een antwoord. Wij begrepen dat de Raad van Toezicht in hoger beroep is gegaan. Gezien de laatste uitspraak van de rechter is de kans groot dat dit tot een nog hogere schadeclaim zou kunnen leiden. Kleven hier nog extra risico’s aan voor de gemeente, of gaat de Raad van Toezicht die eventuele kosten uit het eigen budget betalen?

  4. Uiteindelijk blijft de Gemeente financieel eindverantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Hengelo. Heeft de wethouder contact gehad met de Raad van Toezicht over deze stap of heeft zij de Raad van Toezicht geadviseerd? En is het College van mening dat de beroepsprocedure van de R.v.T een wijs besluit is?

  5. Is het College nu voornemens zo snel mogelijk contact op te nemen met dhr. van der Werf om tot een bevredigende oplossing van deze zaak te komen?

  Wij wachten uw antwoord graag af.

  Vriendelijke groet,

  Rudi Theunissen,

  Fractievoorzitter GroenLinks.

 3. Dy ≡ 26 jun 2014 ≡ 16:14

  Zie je wel…. Lees in de besluitenlijst van B en W dat dhr Lievers zich beroept op “extern advies inwinnen” LET OP RAAD LAAT U NIETS WIJSMAKEN!

  Dhr Lievers is er meerdere malen op gewezen een foute route ingeslagen te zijn…
  Dit voor en tijdens de procedure die van der Werf heeft aangespannen!

 4. Jan ≡ 26 jun 2014 ≡ 16:53

  De goede route is dat de Raad van Toezicht gevraagd wordt om te onderzoeken of er draagvlak is voor de terugkeer van Van der Werf op de OSG. (onder leiding van de in opspraak geraakte Joke Mengerink voor buitensporige beloning als bestuurder van Carint Reggeland)

  Echter is de vraag of deze Raad van Toezicht wel geloofwaardig is voor dit onderzoek. Dit omdat de rechter ook het besluit tot ontslag van Raad Van Toezicht heeft vernietigd. Vooringenomenheid lijkt dan ook aan de orde.
  OOK VERTREKKEN DUS!!!!

 5. Jan ≡ 26 jun 2014 ≡ 18:19

  Met Van der Werf aan het roer was het zo slecht niet!!!
  De school was financieel gezond en mensen hoefden niet te vrezen over hun baan.

  zie onderstaande kopie uit de besluitenlijst van het college van B&W:

  Agendapunt: B7 Datum: 24-09-2013 Portefeuillehouder: Prutser Lievers

  Onderwerp: 1003523 / 1005385 Jaarrekening en Jaarverslag 2012 Stichting OSG Hengelo

  Besluit: Aan de raad voor te stellen goedkeuring te geven aan de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting
  OSG Hengelo over het jaar 2012

  Toelichting: De Stichting OSG Hengelo heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2012 ingediend. Gezien de statuten dient
  de gemeenteraad goedkeuring te geven aan
  de jaarstukken van het openbaar voortgezet onderwijs. Uit de jaarrekening blijkt dat de Stichitng OSG
  Hengelo een financieel gezonde organisatie is.

  WAT KAN ER IN 1.5 JAAR TOCH VEEL KAPOT GEMAAKT WORDEN!!!

 6. Dy ≡ 26 jun 2014 ≡ 19:02

  Top gevonden!

  Ja, er kan blijkbaar veel veranderen,de OSG heeft onder de huidige leiding en dhr A van de Moesdijk tezamen met de Raad van toezicht de weg naar beneden ingezet vanaf 2013!
  Op dit moment is de formatie voor volgend schooljaar nog niet eens bekend.

  De Raad van toezicht heeft haar taak bedroevend uitgevoerd en de gemeente heeft niet op tijd ingegrepen.

  Dit had allemaal voorkomen kunnen worden wanneer dhr Lievers het onrechtmatig genomen besluit NIET had genomen. En geluisterd had naar de waarschuwingen.

  Oppositie doe hier je voordeel mee…

  De schuldigen graag van het toneel verdwijnen!

  Erg verdrietig dat het openbaar middelbaar onderwijs van Hengelo met al haar personeel en leerlingen vanaf eind 2012 zo goed als stuurloos zijn en dat ze het moeten doen met deze wethouder,raad van toezicht,en interim bestuur.

  Van top organisatie naar flop organisatie!

 7. Jan ≡ 26 jun 2014 ≡ 21:40

  @ dy

  De flop organisatie is gecreëerd door incompetente figuren:
  – Hans kraaijenhof (1e raad van tranen)
  – prutser lievers (wethouder en teruggefloten door rechter)
  – Anton van de Moesdijk (ad interim;verantwoordelijk voor financieel debacle)
  – Joke Mengerink (2e raad van tranen en teruggefloten door rechter)
  – Pieter Telleman (2e ad interim en continueren van wanbeleid A. Van de Moesdijk)

  Ik ben benieuwd hoe de gemiddelde medewerker die trilt over de nieuwe formatie over deze club mensen denkt?

 8. Dy ≡ 27 jun 2014 ≡ 18:32

  Nog even hetvolgende:

  Er staat een hoger beroep uit van de Raad van toezicht.
  Dit valt te lezen uit de vragen die Groenlinks neer heeft gelegd bij het college.

  Kunnen de mensen van de raad van toezicht niet lezen?
  Was de uitspraak niet duidelijk genoeg?

  Op alle fronten heeft de Raad van Toezicht de deksel op de neus gekregen!

  Wanneer we moeten afwachten op het hoger beroep is de school al meer dan 3 jaar stuurloos, hoe kan de Raad van toezicht dat verkopen aan het personeel en de leerlingen?

  Het blijkt maar weer dat de leden van de raad van toezicht destructief bezig zijn en totaal niet oplossingsgericht denken!
  Ze zijn alleen maar bezig hun eigen straatje schoon te houden (dat lukt allang niet meer).

  LAAT DE RAAD VAN TOEZICHT EEN OPLOSSING ZOEKEN VOOR DE ORGANISATORISCHE PROBLEMEN!
  EN DAADKRACHT TONEN!

  Maar wanneer ik kijk naar hoe het nu gaat heb ik daar weinig vertrouwen in..

  Tjonge jonge zeg, dat de gemeente zo een belangrijke organisatie binnen Hengelo met meer dan 200 arbeidsplaatsen laat leiden door dit stelletje incompetente mensen. (Jan heeft de opstelling al kenbaar gemaakt).

  En het personeel maar lijden!

 9. Jan ≡ 27 jun 2014 ≡ 20:07

  Ik ben benieuwd wanneer daadkracht weer de boventoon gaat voeren. Uit alles blijkt dat de OSG Van der Werf nodig heeft om weer op de rails te komen.

  Op dat moment zullen Joke Mengerink, alias Big Spender, en Eric Lievers, alias De Prutser, moeten VERTREKKEN!!!!!

 10. Arjen ≡ 28 jun 2014 ≡ 23:33

  Waarom is er geen duidelijkheid? Iedereen, die nu verantwoordelijk is verschuilt zich achter een ander. Is er nu niemand die opstaat en zegt, we steken de koppen bij elkaar en we komen snel tot een oplossing om de OSG weer op de rit te krijgen. Als er alleen maar angsthazen aan het roer zijn komen we geen steek verder. Mensen doe iets! De OSG moet het te lang doen met interims, die geen grote bestuurlijke beslissingen kunnen nemen( achterstand).

 11. Arjen ≡ 29 jun 2014 ≡ 11:46

  N.a.v. bovenstaand artikel. Als bestuurder van de Osg is op sommige gebieden wel een strakke leiding nodig. Van Der Werf had alles onder controle! De sfeer binnen de scholen……………? Ja, daar zijn volgens mij de directeuren verantwoordelijk voor. Besturen kun je niet leren, ook al ben je intectueel nog zo goed onderlegd. Het zit je in het bloed.

 12. Jan ≡ 29 jun 2014 ≡ 14:32

  @ Arjen

  Spijker op zijn kop.
  Van der Werf is gerehabiliteerd en kan zo weer aan het roer.
  Ik zou zeggen meld dit bij Mengerink van De Raad van Toezicht want zij heeft de sleutel in handen.

  Zij zal de sleutel dan wel in moeten leveren en met de staart tussen de benen het toneel moeten verlaten!!!

 13. Hans de Groot ≡ 30 jun 2014 ≡ 18:12

  Ik las vanmorgen met verbijstering in de krant, dat het college zich beroept op verouderde statuten en dat ze daarvoor een peperduur extern orgaan hadden ingehuurd om uit te zoeken of je op basis daarvan een bestuurder kunt ontslaan. In 2010 is de wet al veranderd; de raad van toezicht ontslaat en benoemt. Even snuffelen op Wikipedia…………… daar heb ik het. Als de wet verandert, dan is het statuut veroudert. Zijn de statuten dan niet aangepast, dan geldt de SUPERIORITEITSREGEL. De wet staat boven (wet1,2) de statuten. Dus wethouder een onbevoegd besluit. Ik kon het zo op Wikipedia vinden, daar had ik geen peperduur extern orgaan voor nodig. WAAROM U DAN WEL WETHOUDER?

 14. Hans de Groot ≡ 30 jun 2014 ≡ 18:37

  Ik was nog niet klaar! Een rechter houdt zich aan de wet, want dat is het enige wat hij heeft om zijn uitspraak te toetsen. Een onbevoegd besluit blijft een onbevoegd besluit, ook bij het hoger beroep en als de raad van toezicht zich achter het besluit van de gemeente heeft geschaard, hebben ze daar geen schijn van kans. De school een extra jaar op achterstand en het wordt steeds duurder en allemaal voor niets, zoals ook al in het afgelopen jaar is gebleken.

 15. Dy ≡ 30 jun 2014 ≡ 18:54

  Kom op Pro Hengelo!

  Zie de artikelen van hier boven laat je STEM horen in Raad nu zijn jullie Bod!

  Niet wachten tot na het zomer reces anders is de OSG weer 2 maand bestuurders loos…

 16. Hans de Groot ≡ 30 jun 2014 ≡ 19:09

  Wie wordt de derde interim????????? Telleman is inmiddels ziek. Raad van toezicht, je wordt zo langzamerhand ongeloofwaardig. De onzekerheid op de OSG wordt steeds groter en besturen is juist het WEGNEMEN van onzekerheden. Na anderhalf jaar ,met het vertrek van Van der Werf heeft de raad van toezicht en de wethouder van onderwijs de OSG in een negatieve spiraal naar beneden gehaald.

 17. Jan ≡ 30 jun 2014 ≡ 19:10

  Ik kijk net op de website van de OSG Hengelo en er staat op dat er geen actueel nieuws is……?

  Ik kan het fout hebben maar het is wel handig om een statement te maken naar intern en extern. De deuren gesloten is nu wel het domste en meest schadelijk wat je kunt doen.

  Hier blijkt maar weer uit dat daadkracht en sturing ontbreekt!

 18. Dy ≡ 30 jun 2014 ≡ 19:32

  Zie dit punt niet op de agenda van de raadsvergadering staan hoe kan dat???
  Of wil het college het onder de “pet” houden??

  De vragen van de partijen groenlinks en pro Hengelo zullen toch wel worden beantwoord of gaat de wethouder zijn handen in onschuld wassen?

  De wet is knip en klaar!

  Raad PAS OP hij gaat de kaart spelen “sorry ik ben door dure extern adviseurs verkeerd voorgelicht”

  TRAP ER NIET IN!

  Hij heeft jullie willens en wetens laten stemmen over een voorstel/besluit wat onbevoegd is en was!

 19. Ferdinand ≡ 30 jun 2014 ≡ 19:35

  @hans de Groot. Telleman is goed in verstoppertje spelen: al hij er moet zijn, wordt ie onzichtbaar!!!

 20. Ferdinand ≡ 30 jun 2014 ≡ 20:01

  Willens en wetens doorgaan met een proces , wat op voorhand is gedoemd te mislukken, noem ik macho-gedrag en heeft niets met goed bestuur te maken!!!

 21. Arjen ≡ 30 jun 2014 ≡ 21:57

  @ Hans de Groot. Als je overal externe hulp en onderzoek in moet huren en het levert niets op , of je wordt er niet beter van , dan ga je vanzelf failliet!!

 22. Gerrit ≡ 04 jul 2014 ≡ 21:16

  Beste allen
  Het tekort blijkt een structureel probleem te zijn, oftewel het gevolg van jaren lang wanbeleid/ geen beleid. Sinds het vertrek van moesdijk en werf is dit aan het licht gekomen, 126 lijken zijn uit de kast komen rollen. Dat tellerman nu de schuld krijgt is echt de omgekeerde wereld. De beide andere heren, die hun eigen vertrekregeling boven het osg belang stelden, hebben echt wel een aandeel in dit debacle. Voor het personeel is het in ieder geval duidelijk waar de oorzaak ligt.

 23. Wim.V. ≡ 04 jul 2014 ≡ 23:05

  @ Gerrit,
  Duidelijk is dat het tekort in de tijd NA van der Werf ontstaan is, dus onder Anton van de Moesdijk en zijn opvolgers.
  Daaronder P.Telleman die in het besturen ALLEEN in het falen gepresteerd heeft. En dat is vriendelijk omschreven.

  Gesteund door Mengerink (en haar marionetten van het politbureau), die van onderwijs zoveel verstand heeft als een koe van het eieren leggen.

  Menselijk en communicatief allebei een ramp.

  Om over Lievers niet te praten.

  Deze mensen hebben niet naar de medewerkers van de OSG gekeken of met geen of met foute informatie mensen gemanipuleerd.

  Mensen die er hun eigen voordeel uit proberen te halen hebben de OSG extra schade toegebracht: Lievers, Mengerink, Moesdijk en Telleman.

  Als u nu in de naam van het personeel spreekt dan vraag ik mij af hoe u dat kunt, want dan heeft u de laatste weken het nieuws niet gevolgd. Tubantia en verder.

  Telleman heeft zich verstopt. Waarom als toch alles zo goed is?

  Het welzijn en het functioneren, wat betekend belang te tonen, met mensen te praten en oplossingen te vinden heeft geen !!!! van deze mensen laten zien.

  Ik wordt misselijk als ik dan van u lees wat u in naam van het personeel schrijft.

  KOTSMISSELIJK!!!!

 24. Dy ≡ 05 jul 2014 ≡ 11:45

  Beste Gerrit,

  U kunt nog niet eens de namen van de personen opschrijven, wanneer je met non informatie iemand zwart wenst te maken schrijf dan in ieder geval de naam goed! AMATEUR!

  Kom met feiten!

  Jaarrekeningen t/m 2012 laten een positief beeld zien.

  U kent de “regeling”waar u het over heeft helemaal niet —-> is gewoon opgespaard verlof en het geld is er gewoon.

  U noemt “126 lijken”

  WAAROM IS HIER TIJDENS DE RECHTZAAK NIETS VAN AAN HET LICHT GEKOMEN?
  DE RECHTERS HEBBEN ALLE “MES IN DE RUG PRAKTIJKEN” VAN MENGERINK,LIEVERS(VOLTALLIGE GEMEENTERAAD),TELLEMAN,DE JONG en VAN DE MOESDIJK. VERWORPEN EN VERNIETIGD!

  HET GAAT EENS TIJD WORDEN DAT VAN DER WERF NA 2 VERSCHRIKKELIJKE JAREN EENS GEREHABILITEERD WORDT!

  Nogmaals feiten graag….

 25. Hans de Groot ≡ 05 jul 2014 ≡ 14:31

  @Gerrit. Wat voor niveau heeft u eigenlijk? Uw schrijftaal is niet best , noch uw feitelijke kennis. Lees de bovenstaande twee artikelen maar eens, dan weet u hoe de vlag erbij staat. De OSG is de afgelopen twee jaar hard achteruit gegaan. Dat komt omdat de raad van toezicht en de wethouder op verkeerde paarden gegokt hebben. Van der Werf had alles onder controle en er was rust in de school . Daarna is het fout gelopen. Van de Moesdijk heeft dingen over het hoofd gezien, Telleman was uit op de bestuurdersstoel en De Jong hobbelde erachteraan. Iedereen was met zichzelf bezig en niet met de organisatie, zoals van der werf dat altijd wel was. Als U van het Bataafslyceum bent, concentreer U dan maar wat beter op uw werk(zie de aanmelding)

 26. Wim.V. ≡ 05 jul 2014 ≡ 15:05

  Treurig is dat alles.
  Je staat er naast, ziet dingen gebeuren, wordt boos, maar je bent machteloos.
  Probeert, er wordt niet geluisterd en niets gedaan. Of het tegenovergestelde.
  Niets verandert.
  Als je denkt dat het niet erger kan worden, dan wordt je verrast. Het kan erger!!!!
  Geld wordt door dit bestuur met volle handen verder uitgegeven of bij de kleine medewerkers weggehaald.

  Maar die boven benoemden besparen niets ,ten kosten van andere.

  Tot alles stuk is.

  Heeft niet iemand nog een idee wat te doen is ?

 27. Ferdinand ≡ 05 jul 2014 ≡ 15:14

  Ja hoor,ik weet het wel. Van Der Werf terug!!!!

 28. Wim.V ≡ 06 jul 2014 ≡ 15:07

  Geweldig.

  Regel jij dat dan EVEN , aub?!!

 29. Greta ≡ 06 jul 2014 ≡ 17:50

  @Gerrit. Als je door wanbeleid/geen beleid een organisatie neer kunt zetten met een meer dan verdubbeling van het aantal leerlingen ( van1200 naar 3200 leerlingen) , financieel gezond, met een flinke buffer (lovende woorden in Tubantia en de twitters van Lievers over de jaarrekeningen tot en met 2012) , let wel de moeilijkheden gaan over de jaarrekening van 2013( verantwoordelijke de heer van de Moesdijk), de mensen mochten er graag werken en wilden er graag werken ,in 20 jaar OSG voor de gemeente Hengelo voor zo veel werkgelegenheid hebt gezorgd, dan mag iedereen met wanbeleid blijven. Als je de afgelopen twee jaar bestempelt met goed beleid, dan mogen de heren vertrekken!!

 30. Arjen ≡ 06 jul 2014 ≡ 18:14

  Greta! Het is de wereld op zijn kop. Waar heeft die Gerrit zijn verstand!

 31. Ferdinand ≡ 06 jul 2014 ≡ 20:13

  @Wim. V EVEN regelen?????? Met een log en traag apparaat als de rvt en de gemeente? Maar intussen zorgen ze door hun traineren wel voor de ondergang van de OSG. Je moet dit maar op je geweten hebben!!!!

 32. Hans de Groot ≡ 12 jul 2014 ≡ 19:23

  Ik wil onder dit artikel nog wel even dit kwijt. van der Werf terug bij de OSG en de RVT terug in hun gewone rol, nl toezichthouders zijn. Mevrouw Mengerink van Carint: Waarom zit zij op deze positie? We moeten ons afvragen , wat de verstrengeling met de politiek is! Zij is met haar subsidies en de aanbesteding afhankelijk van de gemeentelijke politiek en zal dus altijd aan de leiband van de gemeente lopen: dit is toch pure belangenverstrengeling, ten gunste van Carint en, indien nodig , ten nadele van de OSG!!!!!!!

 33. Theo ≡ 12 jul 2014 ≡ 21:29

  Aan hans. Haha, je bedoelt een soort zetbaas van Lievers

 34. Fenny ≡ 13 jul 2014 ≡ 19:50

  Hallo, zeg!! Tel het bovenstaande maar bij elkaar op en je doorziet het proces, wat ertoe geleid heeft, om een organisatie in twee jaar tijd kapot te maken. BEDANKT RVT,GEMEENTERAAD!!

 35. Roel ≡ 01 aug 2014 ≡ 08:40

  Ik ben van mening , dat Van der Werf maar weer moet beginnen!! De RVT en de gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor de opgelopen schade en de bestuurlijke achterstand op de OSG. Van der Werf zal hard moeten werken om de zaak weer zo op de rails te krijgen, zoals hij hem heeft achtergelaten , nl. een mooie organisatie , financieel gezond en waar de mensen in alle rust konden werken. Succes!!!! 11 augustus weer beginnen????????????

 36. Jordy ≡ 16 aug 2015 ≡ 21:44

  26augustus 2015 weer beginnen lijkt me ook geen slecht idee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: