Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Onderzoek naar integriteit Leo Janssen

integer handelen2Het Bureau Integriteit (BING) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in opdracht van de burgemeester van Hengelo een onderzoek ingesteld naar ex-penningmeester Leo Janssen van de Stichting Fractieondersteuning ProHengelo. Tot zijn uittreden uit ProHengelo was Leo Janssen penningmeester van de stichting. Op 2 december is de uitslag van het onderzoek bekend geworden. Wat is er gebeurd?

In eerste instantie bleek de administratie van de stichting zoek te zijn. Leo Janssen had deze mee naar huis genomen en hij weigerde teruggave. Na veel gedoe werd de administratie na 10 dagen alsnog ingeleverd bij de burgemeester. Bij het ophalen van de stukken door Gezinus Knegt (ProHengelo) werd bij eerste oogopslag duidelijk dat er iets niet klopte. Fractievoorzitter Gezinus Knegt tekent normaliter voor alle uitgaven van de stichting, maar hij zag handtekeningen op declaraties staan die niet de zijne waren. De griffier heeft de stukken daarop in de kluis opgeborgen in afwachting van verder overleg.

Ondertussen bleek ook dat Leo Janssen zich onbevoegd toegang had verschaft tot de bankrekening van de Stichting Fractieondersteuning. Fractievoorzitter Gezinus Knegt had de bankrekening direct geblokkeerd, maar de bank was vergeten om het mobiele account van de heer Janssen af te sluiten. Daardoor kon Janssen 875 euro overboeken naar zijn privérekening terwijl hij al tien dagen geen penningmeester meer was. Hij heeft diverse malen geprobeerd 1125 euro over te boeken. Dat lukte echter niet vanwege de ingestelde limiet.

Verzoeken van ProHengelo en anderen om het geld terug te storten, heeft de heer Janssen naast zich neergelegd. Daarop heeft de burgemeester besloten om een integriteitsonderzoek in te stellen naar het functioneren van Janssen als penningmeester van de stichting. Toen dit Janssen ter ore kwam, heeft hij het geld wel onmiddellijk teruggestort. Het onderzoek is uitgevoerd door het Bureau Integriteit (BING) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

BING Onderzoek

Uit het BING onderzoek blijkt dat voor iedere uitgave bij de fractie van ProHengelo de handtekening is vereist van de penningmeester en de fractievoorzitter. Diverse keren ontbrak bij uitgaven door Leo Janssen de handtekening van de fractievoorzitter of was een handtekening geplaatst die niet afkomstig is van Gezinus Knegt. Het accountantsrapport laat zien dat dit samenvalt met uitgaven door Leo Janssen waarmee iets aan de hand blijkt te zijn.

Een voorval uit februari 2015 illustreert dit. Leo Janssen kocht een powerbank en andere ICT goederen. De aanschaf is door Janssen betaald via Rabo Internet Bankieren van de Stichting Fractieondersteuning. De goederen zijn bij de heer Janssen thuis bezorgd. In de administratie ontbrak de bon van de aanschaf. Feit is dat de gekochte goederen nooit ter beschikking van de fractie zijn geweest en dat de heer Knegt niet heeft getekend voor akkoord. Dat is vastgesteld door de externe accountant van de gemeente.

Achteraf beweert Leo Janssen dat hij mondelinge toestemming had van de heer Knegt, dat de aanschaf is gedaan ten behoeve van de fractie en dat ProHengelo de bon uit de administratie heeft verwijderd, nadat Janssen de administratie had teruggegeven aan de burgemeester. Uit het BING rapport blijkt echter dat de fractie nooit in het bezit van de administratie is geweest. Deze is bij de griffier achtergelaten, nadat de griffier en Gezinus Knegt hadden vastgesteld dat zaken niet klopten.

BING stelt vast dat het voor eigen gebruik aanschaffen van ICT goederen met subsidiegeld in strijd is met de Verordening op de fractieondersteuning. Bovendien heeft ieder raadslid bij aanvang van de raadsperiode een ruimhartige vergoeding ontvangen voor dit soort zaken. Twee keer geld ontvangen voor dezelfde spullen (dubbel declareren) is streng verboden voor raadsleden. Dit is een principe kwestie die los staat van de hoogte van de bedragen (in dit geval circa 50 euro).

Een beetje integriteit bestaat niet. Iemand is integer of is dat niet. Wel kan sprake zijn van een incidenteel ongeluk. Het misbruik van zijn positie door de heer Janssen heeft echter meermalig plaatsgevonden. Er zijn declaraties aangetroffen met valse handtekeningen (deze zijn wel getekend, maar niet door de heer Knegt) en declaraties zonder handtekening van de fractievoorzitter. Het betreft veelal uitgaven die niet hadden mogen plaatsvinden en waar ook geen toestemming voor was omdat niet is voldaan aan de vereiste criteria van de Verordening Fractieondersteuning. BING heeft ook geconcludeerd dat de overboeking van 875 euro in strijd is met de integriteitsregels voor politieke ambtsdragers.

De fractievoorzitters in de gemeenteraad beraadslaagden 2 december over de gevolgen die het optreden van raadslid Janssen zou moeten hebben. Zij besloten tot een openbaar raadsdebat over de zaak. Dit zal pas in januari plaatsvinden in verband met een zorgvuldige voorbereiding. Het is de eerste keer dat in Hengelo een zo duidelijke schending van de integriteitsregels is vastgesteld.

Bij alle commotie moet ik aan de oude Grieken denken. Zij kenden als grondleggers van de democratie het verschijnsel van machtsmisbruik maar al te goed. Het is ook een zwakte van het democratisch systeem, want dat is  gebaseerd op vertrouwen. Soms wordt dat beschaamd en dient er te worden gecorrigeerd. Dat gebeurt nu in Hengelo en daar zijn regels voor. Die regels worden toegepast.  Het herinnert aan een uitspraak van Plato, wijsgeer uit de Griekse oudheid. Die zei dat eerlijke mensen geen regels nodig hebben om het juiste te doen. Gelukkig geldt dat ook voor de politiek.

Wiert Wiertsema (Raadslid ProHengelo)

 

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: