Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Erik Lievers (D66): op weg naar het einde?

vrouwejustitiaIs wethouder Erik Lievers (D66) op weg naar zijn politieke einde? Het zou zo maar kunnen. Zijn misslagen zijn talrijk. De wethouder heeft zich 100% ingezet voor het ontslag van de directeur van de Openbare Scholengemeenschap in Hengelo. Dat is een faliekante mislukking geworden. Hij maakte brokken door tijdens de procedure te weigeren om raadsleden inzage te geven in het ontslagdossier. Hij bood geen openheid richting de raadsleden (ondanks hun geheimhoudingsplicht) en belemmerde de politieke controle. Erik Lievers kwam er mee weg, dank zij de steun van de coalitie. Er staat helaas geen boete of gevangenisstraf op overtreding van artikel 169 van de gemeentewet waarin de informatieplicht is geregeld.

De raadsleden van ProHengelo die zijn politieke spelletje niet steunden, verweet hij ‘weglopen voor hun verantwoordelijkheid’. Later bleek dat het ontslagdossier in hoge mate ondeugdelijk is. De rechter waar de directeur terecht kwam omdat hij zijn ontslag niet accepteerde, heeft het dossier van de gemeente inhoudelijk naar de prullenbak verwezen. Ook procedureel kreeg wethouder een fikse een draai om zijn oren: de gemeente had de regels niet goed toegepast.

Kan het erger? Je verwacht een geschrokken wethouder te zien. Iemand die respect toont voor de uitspraken van de rechter, want de scheiding der machten is de kern van ons rechtssysteem. Je verwacht ook een boetvaardige wethouder, omdat hij zijn gemeenteraad op het verkeerde been heeft gezet. Je verwacht een wethouder die onderzoekt hoe gemaakte fouten kunnen worden hersteld.  ProHengelo heeft Erik Lievers de hand gereikt. De partij zei: de fouten liggen achter ons, leg je neer bij de uitspraak van de rechter en werk aan terugkeer van de directeur in zijn functie. In het belang van het onderwijs en de burgers van Hengelo. Die hand werd niet aanvaard.

Erik Lievers ging onverdroten door om zijn doel alsnog te bereiken. Ditmaal door alle verantwoordelijkheid bij de Raad van Toezicht te leggen. Zo ook de mogelijke terugkeer van de directeur in zijn functie. Het dienstverband van de directeur bij de OSG is door de rechter hersteld. Maar is hij weer aan het werk? Dat zou hard nodig zijn, gelet op de deplorabele staat waarin het openbaar voortgezet onderwijs terecht gekomen is. Met name financieel. Maar in plaats van te werken en zijn capaciteiten te benutten, zit de directeur thuis op een vertrekregeling te wachten. Zo wil de Raad van Toezicht het. Dat wachten is overigens tegen de Wet Normering Topinkomens. Werkgevers mogen hun directeuren niet betaald thuis laten zitten. Dat zou immers een verkapte vertrekregeling zijn. De wethouder staat het echter wel toe.

Wethouder Lievers weigert zich voor een terugkeer van de directeur in te zetten. Dat blijkt o.a. uit de antwoorden op schriftelijke vragen die ProHengelo stelde. Voor de wethouder is de Raad van Toezicht als werkgever aan zet. Natuurlijk is terugkeer vervelend voor de mensen die zich tegen de directeur uitspraken. Een verstandige directeur gaat echter verstandig om met dat probleem. Het enige dat echt vervelend is, is dat het vervelend is voor wethouder Erik Lievers.

De leden van de Raad van Toezicht zijn nieuw benoemd. Zij hebben nooit met deze directeur samengewerkt en kennen hem niet of nauwelijks. Waarom wil de Raad van Toezicht zijn directeur dan toch kwijt? Waarom wordt het kansloze hoger beroep niet ingetrokken? Voor de buitenstaanders is dat een Bataafs raadsel. We weten alleen dat het ontslag de wens van de wethouder was en dat hij weigert zich voor terugkeer uit te spreken.

De gemeenteraad van Hengelo benoemd en ontslaat de Raad van Toezicht. En neemt kennis van de begroting en eindafrekening van de Openbare Scholengemeenschap. Dat is wettelijk geregeld. De wetgever bepaalde dit om te garanderen dat de eindverantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs bij de gemeente blijft liggen. Die verantwoordelijkheid kan niet worden weggegeven, ook niet door een wethouder. Daarom zal de gemeenteraad de taak van de wethouder overnemen. De Raad van Toezicht zal aan de gemeenteraad moeten uitleggen waarom zij vinden dat hun directeur weg moet. En dat dit niet strijdig is met de wet en ook in het belang is van de gemeente. Want dat zijn de toetsingscriteria.

Wethouder Lievers speelt daarbij geen enkele rol meer. Die is uitgeschakeld door politieke zelf mutilatie. Hij acht zich politiek niet verantwoordelijk voor wat de Raad van Toezicht doet. Dat is heel merkwaardig, omdat zijn verantwoordelijkheid als wethouder een afgeleide is van die van de gemeenteraad. De verklaring is dat Erik Lievers probeert het politieke lijf te redden, maar het verleden is niet gewist met een druk op de knop. Zijn valkuil is dat persoonlijke motieven en emoties een drijvende factor zijn geworden. Het wethouderschap geeft veel macht. Alleen sterke benen kunnen die weelde dragen. Het verwijt aan diverse raadsleden van ProHengelo dat zij geen verantwoordelijkheid hebben genomen, keert zich thans als een boemerang tegen hem. En zie, de wethouder draait, zoals het jasje waait.

Bij absentie van de wethouder, is de gemeenteraad aan zet. Een vastbesloten Raad van Toezicht zou dit onderkennen, zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en gaan onderzoeken onder welke voorwaarden een terugkeer van de directeur mogelijk is. Zij kunnen zich beter niet afhankelijk maken van een versleten D66 bestuurder zonder politiek krediet op zak. Wethouder Lievers staat met de rug naar het onderwijs gekeerd. Dat is zijn eigen keuze. Maar de gemeenteraad kan dit onmogelijk accepteren.

Wiert Wiertsema

Raadslid ProHengelo

 

Reacties 5

 1. Jan ≡ 10 aug 2014 ≡ 20:08

  De druk op Lievers, alias “De Prutser”, neemt toe!!

 2. Jan ≡ 10 aug 2014 ≡ 20:34

  Ik ben benieuwd wanneer deze man afscheid neemt en zich meldt bij het UWV!

  Daarnaast ben ik nieuwsgierig of er wel re-integratie voor deze Prutser mogelijk is op de arbeidsmarkt. Lees onderstaande score:
  – FBK games in de uitverkoop;
  – financieel debacle Primato;
  – onbevoegde besluiten ontslag bestuurder OSG Hengelo.

  Ik denk dat deze man de gemeente Hengelo niet als referentie gaat noemen op zijn CV!

  Ik lach zo in mijn vuistje, wat is deze man een prutser!!!!!(hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha)

 3. Dy ≡ 11 aug 2014 ≡ 10:56

  WETHOUDER (S) DIE DE WET NIET KEN (t) (NEN).

  Beste Raad,

  U moet het doen met wethouders die de wet niet kennen namelijk ERIK LIEVERS en JAN BRON! (als Loco burgemeester) en in mindere mate de gehele coalitie…

  In bovengemeld stuk staat dat de wethouder “de regels niet goed heeft heeft toegepast en procedureel een tik om de oren heeft gekregen”

  Het gaat echter veel verder dan dat:

  De rechter heeft het besluit “ONBEVOEGD GENOMEN” verklaard “VERNIETIGD” en “HERROEPEN”.

  Dit betekent dat dhr. Lievers de wet niet kent.

  Hij is herhaaldelijk door verschillende partijen zowel intern bij de gemeente als extern gewaarschuwd dat de wet was gewijzigd en dat hij bezig was met het bewandelen van een heilloze route die een schadepost zal opleveren die zijn weerga niet kent.
  Lievers wist echter van geen ophouden.

  Met als resultaat een ontslag besluit waar JAN BRON zonder nadenken zijn handtekening onder heeft gezet—> ook weg dus.
  Wat heb je aan iemand die ook gewaarschuwd is maar die gewoon naar de pijpen van een andere incompetente wethouder danst??

  Tot zover de totstandkoming…

  Beste Raad,

  de informatievoorziening van dhr. Lievers richting u:
  In de besluitenlijst van B en W d.d 24-06-2014 staat hetvolgende:

  De gemeenteraad heeft op 2 juli 2013 het
  besluit genomen de bestuurder van de
  Stichting OSG Hengelo te ontslaan. Dit
  nadat extern advies was ingewonnen op
  basis van de toen geldende statuten. De
  rechtbank Overijssel heeft uitspraak
  gedaan inzake het beroep dat de
  bestuurder van de Stichting OSG Hengelo
  had aangetekend tegen het ontslagbesluit
  van de gemeenteraad van Hengelo. De
  rechtbank heeft dit besluit gegrond
  verklaard. De rechtbank is van oordeel dat
  de wetgever heeft bepaald dat de Raad
  van Toezicht van de OSG bevoegd is en
  was tot het ontslagbesluit.
  Erik
  Lievers

  DIT KLOPT NATUURLIJK VAN GEEN KANT!

  Lievers speelt de kaart “kop in het zand”.
  beroept zich op extern ingewonnen advies…..

  Hij is wel degelijk door verschillende partijen gewaarschuwd dat er nieuwe wetgeving toepasbaar is op dit dossier!
  DIT IS GEWOON GELOGEN! —-> HET IS EEN ONBEVOEGD GENOMEN BESLUIT WAAR HIJ VOOR IS GEWAARSCHUWD!

  Een 1-2 tje tussen Lievers en Bron wat technisch een desastreuze afloop kent!

  Nu de rechter heeft gesproken verschuilt dhr. Lievers zich achter de Raad van Toezicht voor wat betreft de ontstane schade en de door hem onbevoegd genomen besluiten. ~
  Wel als bestuurder van Hengelo een onbevoegd besluit durven nemen en wanneer je door de rechter ter verantwoording wordt geroepen deze niet nemen en het een loket verder schuiven.
  WAT EEN BESTUURLIJKE DWALING DIT IS ONBEHOORLIJK BESTUUR!

  Nu snap ik ook de samenstelling van de Raad van toezicht:

  Voorzitter: afhankelijk van aanbesteding WMO.
  Lid: dhr. Lindenberg, in ieder geval tot voor kort nog lid van het dagelijks bestuur van D66 Hengelo (volgens mij zelfs verkiesbaar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen?)
  Goh wat toevallig….. zullen altijd de wethouder uit de wind houden..

  De sociale en financiële schade die is ontstaan is niet normaal!

  -2 jaarsalarissen bestuurder. (heeft hij niet voor gewerkt).
  -juridische bijstand voor zowel de stichting OSG als de gemeente.
  -Niet goed ingewonnen extern advies.
  -De schade die de bestuurder heeft opgelopen (waar de gemeente zich niet verantwoordelijk voor acht).

  BESTE RAAD,
  HIER LAAT U DE GENOEMDE PERSONEN VAN DE GEMEENTE TOCHT NIET MEE WEGKOMEN —FINANCIEEL EN SOCIAAL ZOVEEL SCHADE!

  COALITIE MOET HAAST WEL VALLEN OP NAAR NIEUWE VERKIEZINGEN!

 4. Jan ≡ 11 aug 2014 ≡ 19:26

  Lievers met Pek en Veren de gemeente uit sturen!

 5. Rob Huis in 't Veld ≡ 11 apr 2015 ≡ 14:04

  Het blijft vreemd dat de politieke carrière van een bewindspersoon zo weinig te maken heeft met behaalde resultaten uit het verleden. Politiek bedrijven heeft zo wel iets weg van een circus.

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: