Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Kwestie Borne: college haalt bakzeil

borneDe gemeenteraad van Hengelo accepteert niet hoe B&W omgaat met de gemeente Borne. Hoe het probleem is elkaar zit leest U hier. Om de schade te beperken bezigde wethouder Marcel Elferink (CDA) tegenover de  gemeenteraad plotseling een heel andere taal. Eerder had ProHengelo in een brief aan B&W de vinger op de zere plek gelegd. “Zo ga je niet om met de buren” had de fractie geschreven. Nu bleek dat veel fracties zich hadden gestoord aan de handelwijze van het college. Reden voor wethouder Elferink om zoete broodjes te bakken aan het begin van de vergadering. Elferink maakte duidelijk dat hij Borne niet laat vallen en dat deze (veel kleinere) gemeente kan rekenen op steun van Hengelo bij het zoeken naar oplossingen voor de Bornsche Maten. Daarmee was de lucht opgeklaard.

Lees verder »

Laat Hengelo goede buurman zijn voor Borne

hengelostadhuistorenProHengelo waarschuwt B&W van Hengelo om een goede buurman te zijn voor de gemeente Borne. Aanleiding is het mislukken van de gemeenschappelijke woonvisie voor Hengelo en Borne. Beide colleges konden het daarover niet eens worden. De twee gemeenten vormen een woningmarkt met Welbions als gemeenschappelijke sociale verhuurder. “Hengelo moet zich als grotere gemeente niet gaan gedragen zoals Enschede dat doet tegenover Hengelo” schrijft de fractie van ProHengelo in een brief aan B&W. Woordvoerder Wiert Wiertsema vraagt openheid van B&W over de relatie met Borne en wil weten hoe het college het “noaberschap” denkt te gaan invullen.

Probleem is de nieuwe wijk Bornsche Maten. Borne heeft ooit toestemming gekregen om hier veel woningen te bouwen. Dat zou geld in het laatje brengen en dat was weer nodig om Borne een goede financiële toekomst te garanderen, nadat de gemeente grondgebied had afgestaan aan de gemeente Almelo. Inmiddels groeit de regio bijna niet meer en moet het mes in de plannen. Dat gaat Borne (maar ook Hengelo) veel geld kosten. Gedane investeringen vallen weg en de regiogemeenten hebben de schaarse groei (200 woningen per jaar in Hengelo) zelf nodig. Borne moet dus een dikke streep zetten door zijn oude plannen en weigert vooralsnog dit te doen.

Daarom keren B&W van Hengelo zich van Borne af. Cruciaal is de rol van de provincie Overijssel. Die initieerde destijds de Bornse nieuwbouwplannen en staat nu vooraan om deze weer te schrappen. De tijden veranderen. Ondertussen blijft Borne zitten met de zwarte piet. Borne verzet zich en dat is begrijpelijk. In plaats van zich om te draaien zouden Hengelo en de andere netwerksteden met buurman Borne een front moeten vormen tegen de provincie Overijssel. Niet om voor de leegstand te gaan bouwen. Wel om te zorgen dat de provincie Overijssel de gemeente Borne gaat ondersteunen om de gevolgen van de koerswijziging bij de Bornsche Maten op te vangen.

Debat Kadernota geflopt

intimiderenHet debat over de Kadernota is een flop geworden. Ondanks de urenlange voorbereiding die zo’n debat vergt van de fracties en hun woordvoerders, bleef het debat grotendeels achterwege. De oorzaak lag bij wethouder Mariska ten Heuw (SP). Na de eerste termijn van de fracties en op het moment dat er nog geen discussie had plaatsgevonden, nam zij als eerste het woord en ontraadde bijna alle ingediende moties. “Er is geen  geld voor” zei ze. Dat was merkwaardig, want de Kadernota bevat helemaal geen besluiten over geld. Dat komt later dit jaar. Het gaat om de afweging aan welke zaken de gemeente minder of meer geld zal gaan uitgeven. Normaal gesproken doet het college een voorstel, daarna beslist de raad. Maar de raad moet kennelijk wel doen wat de wethouder wil. Argumenten daarvoor waren niet nodig, want de wethouder wist zich op voorhand gesteund door de coalitiefracties die in de achterkamertjes al hadden besloten over de uitkomst van het debat. Bij ProHengelo voelen ze zich opnieuw in de maling genomen. “Respectloos richting de oppositie” klonkt het uit de fractie na afloop”.

Dat gaat nu al 6 jaar zo. Eerdere jaren wisten B&W zich nog in te houden en kwam het mes pas op het eind van het debat op tafel. Nu dus vooraf. Is dat de vanzelfsprekenheid van de macht die ontstaat na het 6 jaar dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid? Zo van ‘wij bepalen zelf wel wat goed is voor de stad?’ Wat wij doen is goed gedaan? Wie het weet mag het zeggen. De oppositie van ProHengelo en VVD heeft in ieder geval schoon genoeg van deze betweterige houding. De uitspraken van de wethouder ten Heuw vielen bij hen dan ook totaal verkeerd. “We kunnen beter meteen naar huis”, concludeerde Gezinus Knegt van ProHengelo. “Hiermee verdoen we onze tijd”. Even daarvoor had woordvoerder Wiert Wiertsema van ProHengelo in eerste termijn nog de gesloten manier van besturen in Hengelo bekritiseerd. “Dialoog en rekening houden met elkaar? Je ziet het in Hengelo niet snel gebeuren” zei hij. “En de burger? Die  herkent zich niet in de lokale politiek en voelt zich niet serieus genomen”.

Vrijwel direct daarna kreeg de partij zijn gelijk op een presenteerblaadje aangeboden. VVD en ProHengelo besloten daarop het debat verder zwijgend uit te zitten. Dit werd overigens wel beloond. Op een onderdeel bleek de CDA fractie met de coalitie mee te stemmen. Een motie waarvoor Annie Doornbos het initiatief had genomen werd aangenomen. Het vrije stortquotum van 50 kilo bij het afval-breng-station zal volgend jaar gehandhaafd blijven.

Bericht van Wiert Wiertsema

Tegenvallers Warmtenet politiek witgewassen

WC EendSchoorvoetend heeft het college van B&W toegegeven dat verkoop van Warmtenet Hengelo aan Alliander en Ennatuurlijk niet 8,3 miljoen euro kost, maar 13 miljoen. Dat is nog steeds 2 miljoen te weinig (de echte kosten zijn 15 miljoen), maar Pvda fractievoorzitter Maarten Hollander stelde dat het niet veel uitmaakt of het nu 8 miljoen is, 12 miljoen of 15 miljoen”. Eerder had ProHengelo het laatste bedrag al aan de aanwezigen voorgerekend. Het belangrijkste is volgens Hollander dat de gemeente geen risico meer loopt. Roel Kok van de VVD was dat niet met hem eens. Hij voorspelde nog meer ellende tijdens de bouw van de Backbone. ProHengelo kwalificeert het kunstje waarmee B&W uitkomen op een lager bedrag als “het politiek witwassen van financiële tegenvallers”.

“Geen risico’s meer” was de mantra die tijdens het hele debat opklonk uit de coalitiebankjes. Met dat argument werd het alternatief van de oppositie voor een goedkopere oplossing van tafel geveegd. ProHengelo en VVD willen dat de Backbone (hoofdleiding) niet wordt aangelegd maar dat de benodigde warmte wordt geproduceerd met milieuvriendelijke kachels (blokverwarming). Dit plan vergde een investering van 6 miljoen. Niet alleen goedkoper, maar bovendien had een afboeking van 11 miljoen achterwege kunnen blijven. De normale afschrijvingstermijnen van circa 30 jaar zouden gegolden hebben. Ook dat is een groot financieel voordeel voor de gemeente.

Lees verder »

College verbergt miljoenen voor Warmtenet

leidingen warmtenetIn ons vorige artikel over Warmtenet (zie hier) stonden we nog op het verkeerde been. Nu is duidelijk dat het verlies op warmtenet geen 12,4 miljoen is maar 15 miljoen euro. 419 euro per huishouden. Het college van Hengelo houdt het op een tekort van 8,5 miljoen euro, maar die melding klopt van geen kanten.

Het heeft veel moeite gekost om de geheimen van Warmtenet Hengelo te ontrafelen. Het kwartje viel op 8 juni. Toen verscheen een laatste rapport. Daarin staat dat de hoofdleiding die nog moet worden gebouwd en die ruim 14 miljoen euro gaat kosten, een bedrijfswaarde heeft van (houdt U vast) 4 miljoen euro negatief, zodra die klaar is. Een wonderbaarlijke geldvernietiging. Het betekent dat de nieuwe eigenaar alle installaties gratis in zijn bezit moet krijgen en bovendien 4 miljoen euro extra moet ontvangen om het geheel rendabel te kunnen exploiteren.

Lees verder »

Zorggeld naar Warmtenet

hoofdschuddendB&W van Hengelo stoppen 3,5 miljoen euro zorggeld in het Warmtenetdebacle.  Met de voorgenomen afboeking van 10 miljoen op het Warmtenet is Hengelo zo in de financiële problemen geraakt, dat geld bestemd voor de zorg, gebruikt wordt om de gaten te dichten. Dat blijkt uit het herziene Jaarverslag 2015 dat het college naar de gemeenteraad stuurde. Het Jaarverslag moet worden aangepast vanwege de deal over Warmtenet. Het eerder  gemelde overschot van 7 miljoen slaat om in een tekort van 3 miljoen.

Afspraak is dat de decentralisatie van de zorg ‘budgettair neutraal’ zou verlopen. Geld afkomstig van het rijk wordt aan de zorg doorgegeven. De gemeente legt er niets bij, maar haalt er ook niets af. Die regels zijn vastgelegd in de Zorgnota Met Respect. Nu wordt dit beginsel losgelaten en gaat in Hengelo gebeuren waar veel mensen bang voor waren: zorggeld gebruiken voor lantaarnpalen (lees warmtenet ).

Lees verder »

Hengelo verkoopt Warmtenet met 12,4 miljoen verlies

warmtenet-aanlegDe gemeente Hengelo gaat het Warmtenet verkopen. De nieuwe eigenaren krijgen veel geld toe. In totaal 12,4 miljoen euro in de vorm van installaties die worden overgedragen en tal van kosten die de gemeente voor zijn rekening neemt. Het college schrijft dat de deal 8,5 miljoen kost. Maar dat is politieke camouflage. De gemeente moet ook de bodemsanering betalen  (800.000 euro), de afvloeiing van het personeel (780.000 euro) en het verlies over 2016 (800.000 euro). De nieuwe eigenaren krijgen daarbovenop een lening van ruim 2 miljoen zonder  aflossingsverplichtingen. Het zijn allemaal kostenposten die Hengelo voor zijn rekening neemt. Het verlies van 12,4 miljoen is een prognose. Het kan oplopen als zich risico’s voordoen (maximaal 1,3 miljoen). Rekening is gehouden met de investeringsaftrek voor duurzaam investeren. Deze kan echter hoger uitvallen dan gepland. Dat is dan een meevaller. In dat geval wordt de lening iets minder.

Lees verder »

Opstelling CDA lijkt indirecte schuldbekentenis

STOPLICHTENJohan Harink is in de fout gegaan. Dat werd enkele weken geleden bekend. De fractievoorzitter van het CDA in Hengelo realiseerde illegale bouwwerken op het erf bij zijn boerderij. Dat bleek nadat de heer Harink en CDA wethouder Marcel Elferink van belangenverstrengeling beschuldigd werden door Bouwkundig Bureau Beltman. Die beschuldiging ging niet over de illegale bouw (dat kwam pas later aan het daglicht), maar had betrekking op het bestemmingsplan voor het buitengebied waarin de boerderij van Johan Harink ligt. Het illegaal bouwen wordt aangepakt door de gemeente met een handhavingsprocedure.

Onderzoek

Belangenverstrengeling is een veel zwaardere beschuldiging dan illegaal bouwen. Tot 2x toe zou de heer Harink voordeel hebben gehad bij een voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan, waarbii zijn mogelijkheden om te bouwen werden verruimd. De cruciale vraag bij het ingestelde integriteitsonderzoek is of andere burgers van Hengelo die in dezelfde positie verkeren, deze voordelen ook zouden verkrijgen. Is het antwoord ‘ja’, dan is er niets aan de hand. Is het antwoord ‘nee’, dan moet precies worden uitgezocht hoe de bevoordeling is ontstaan en wie daar (naast de heer Harink) een rol bij hebben gespeeld.

Lees verder »

Afleidingsmanoeuvres van het CDA

Henk LasscheDe CDA fractie wil dat burgemeester Sander Schelberg aangifte gaat doen bij de politie van intimidatie en huisvredebreuk bij de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, de heer J. Harink. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die vice-fractievoorzitter Ben van Veen heeft gesteld aan de burgemeester. Voor zover bekend heeft de heer Harink tot dusver zelf geen aangifte gedaan. Het gaat om het illegaal betreden van het erf van de heer Harink door onbekenden. Aldaar zijn foto’s gemaakt, die vervolgens door raadslid Leo Janssen zijn gebruikt om de heer Harink van diverse overtredingen van de milieuwetgeving te beschuldigen. In de wandelgangen op het gemeentehuis circuleert een signalement van de onbekende bezoekers. Het zou gaan om een net geklede oudere vrouw met grijs haar, die werd vergezeld door een korte, dikbuikige man met een kalend hoofd. Beiden bezochten de boerderij van de heer Harink nadat was komen vast te staan dat hij illegaal had gebouwd. Het gezin Harink voelt zich daardoor bedreigd en aangetast in hun privacy. De CDA fractie wil van de burgemeester weten wat hij ‘heeft gedaan en gaat doen’ om de veiligheid en privacy van het gezin Harink te waarborgen. Die vragen klinken tot zover  alleszins redelijk en plausibel. Iedereen begrijpt de situatie waarin het gezin Harink zich bevindt. Maar het CDA gaat verder en wil dat de gevraagde veiligheidswaarborg gaat gelden voor alle leden van de raad. Dat is vreemd, want geen enkel raadslid heeft om een veiligheidswaarborg gevraagd.

Lees verder »

Solar City Hengelo

Het college van money moneyB&W gaat onderzoek doen naar het plaatsen van zonnepanelen op braakliggende gronden in Hengelo. Wethouder Mariska ten Heuw (SP) deed deze toezegging bij de behandeling van de jaarlijkse Herziening Grondexploitaties. De fractie van ProHengelo had om een onderzoek gevraagd. Want braakliggende grond kost de gemeente handenvol geld. “Wat is er mooier dan deze gronden alsnog rendabel te maken met maatregelen die goed zijn voor het milieu?” aldus Wiert Wiertsema (raadslid ProHengelo). Hengelo heeft nog bijna 44 hectare uit te geven bedrijfsterrein en nog veel meer hectaren grond voor woningbouw die nooit meer gerealiseerd zal worden. Dat kost het gemeentelijk grondbedrijf veel geld. Bovendien heeft de gemeente 71,2 miljoen euro in een potje moeten doen om toekomstige verliezen op de exploitatie te compenseren.

Door (al dan niet tijdelijk) een flinke hoeveelheid braakliggende gronden uit de markt te nemen (denk als eerste stap aan 15 hectare) kan het oplopen van de kosten een halt worden toegeroepen of kan misschien zelfs geld worden verdiend. Wethouder ten Heuw gaat uitrekenen of het allemaal mogelijk is. Zij zal de gemeenteraad over de uitkomsten berichten.

Lees verder »

Juichbericht: Warmtenet krijgt 3 miljoen!

warmtenet-aanlegHet college van B&W heeft een juichende persverklaring over het Warmtenet Hengelo de wereld in gestuurd. Er is een ‘Green Deal’ gesloten. Is er dan eindelijk goed nieuws na jaren van ellende? Een beetje wel. De Green Deal houdt in dat het Kennispark (het gebied rond Thales) op het Warmtenet wordt aangesloten. Dat wisten we echter al. Wel nieuw is dat Warmtenet 3 miljoen euro subsidie krijgt van het ministerie van Economische Zaken. Die subsidie is mooi meegenomen. Het zal de kosten voor de gemeente enigszins verzachten.

Maar zie het wel in perspectief. Juni 2015 besloot de gemeenteraad na een vernietigend onderzoeksrapport om 14 miljoen extra te investeren in het Warmtenet. Dit kwam bovenop de 12 miljoen de al waren uitgegeven. Die dreigden verloren te gaan als niet opnieuw zou worden geïnvesteerd. De verwachting was dat die tweede investering wel rendabel te maken is. SP fractievoorzitter Floor van Grouw zei destijds dat de tweede investering nodig was om de verliezen op de eerste investering van 12 miljoen euro te beperken. Met de subsidie van het rijk is dit nu gelukt voor de eerste drie miljoen. Ergo, nog 9 miljoen verlies te gaan…

Lees verder »

Kwestie Harink: CDA geeft een beetje toe

bowing

In de zaak van de illegale bouwactiviteiten door CDA fractievoorzitter Johan Harink, betreurt het CDA de toedekkende persverklaring die de fractie daarover uitbracht. “De feiten zijn duidelijk” zei vicefractievoorzitter Ben van Veen in de gemeenteraad en hij wilde deze ook niet bagatelliseren. Ook was het nooit de bedoeling geweest om naar buiten toe de indruk te wekken dat de fractievoorzitters steun zouden geven aan Johan Harink. Hij gaf toe aan de eis dat fractievoorzitter Harink de vergaderingen over het handhavingstraject en het integriteitsonderzoek niet zal bijwonen. ProHengelo trok daarop de motie in waarin om het terugtreden van raadslid Harink werd gevraagd. Die was kansloos omdat de overige fracties de uitkomsten van het integriteitsonderzoek willen afwachten. Dat onderzoek gaat niet alleen over de illegale bouw maar ook over de bestemmingsplannen voor het gebied waarin de boerderij van de heer Harink is gelegen. Deze pakten erg voordelig uit voor het bedrijf van Johan Harink. Eerst in 2010 en daarna opnieuw bij het herziene bestemmingsplan dat in april door de raad werd vastgesteld. Het college van B&W trok toen schielijk een wijzigingsvoorstel in nadat de beschuldiging van belangenverstrengeling werd uitgesproken.

Lees verder »

ProHengelo: onterechte bezuiniging teruggeven aan de zorg

zorgProHengelo wil geld dat in 2015 is overgebleven op de zorg aan Hengelose cliënten opnieuw aan de zorg besteden. In totaal gaat het om 3,55 miljoen euro. B&W willen met dit geld het eigen vermogen van de gemeente versterken. ProHengelo is hier mordicus tegen. De partij vindt het een “onverteerbare gedachte” dat zorggelden straks worden aangewend voor het opvangen van tekorten op grote projecten zoals het Warmtenet, want daar is het eigen vermogen voor bedoeld. “Falend beleid mag niet worden betaald over de rug van zieken en gehandicapten in Hengelo”. Wiert Wiertsema:  “Wie had ooit kunnen denken dat onder leiding van de SP zorggelden indirect terecht gaan komen bij mislukte projecten als het Warmtenet?”.

ProHengelo waarschuwt al jaren voor het uit de hand lopen van de kosten van het Warmtenet. In juni 2015 ging het om een risico van 12 miljoen. Sindsdien zijn er geen signalen dat er iets is verbeterd (lees hierhier en hier enkele van de artikelen).

In 2015 is sterk bezuinigd op de verleende zorg. De gemeente wilde geen risico lopen. Achteraf gezien is echter veel te veel bezuinigd. Miljoenen zijn overgebleven. Er is minder hulp beschikbaar dan voorheen en de eigen bijdragen zijn fors omhoog gegaan. ProHengelo eist dat een onderzoek wordt uitgevoerd onder mensen die op initiatief van de gemeente minder zorg ontvingen, of die zorg zijn gaan mijden vanwege de hogere kosten. De gevolgen daarvan op het niveau van de cliënten moeten in kaart worden gebracht.

Bij de behandeling van het Jaarverslag 2015 in de gemeenteraad, zal ProHengelo voorstellen om de overgebleven zorggelden uit 2015 te storten in een Knelpuntenfonds Zorg. Dit waarborgt dat het ten onrechte uitgespaarde geld opnieuw ingezet kan worden voor mensen die zorg nodig hebben.

 

ProHengelo wil aftreden Johan Harink (CDA)

integer handelenProHengelo vindt dat fractievoorzitter Johan Harink van het CDA zijn raadszetel moet opgeven. Hij is met illegale bouwactiviteiten bij zijn boerderij ver over de schreef gegaan. De overtredingen zijn onomstotelijk vastgesteld. De handelwijze van Harink past niet binnen de eisen die aan volksvertegenwoordigers gesteld mogen worden. Zij hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich te houden aan de wet en de regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. ProHengelo verwerpt het toedekkende gedrag van het CDA over deze kwestie en noemt dit ‘laakbaar’. De CDA fractie stelde in een persverklaring dat “niet geheel volgens de regels is gehandeld” en spreekt over “kleine eenvoudig op te lossen punten”. De fractie zegt “brede steun” te hebben ervaren bij de andere fracties. Die steun is in ieder geval niet afkomstig van ProHengelo. ProHengelo constateert dat het CDA de ernst van de situatie niet inziet of niet wil inzien. ProHengelo heeft dagen gewacht op een (toegezegde) reactie van het CDA die recht doet aan de ernst van de zaak. Het geduld van de fractie is op. Op de eerst komende raadsvergadering zal ProHengelo een motie indienen die het optreden van de heer Harink afkeurt en hem oproept zijn functie ter beschikking te stellen.

Lees verder »

Koopzondag in Hengelo zeker gesteld!

zondag openHengelo krijgt de koopzondag. Eindelijk. De massale actie van de winkeliers en duizenden burgers voor de zondagsopenstelling heeft geholpen. CDA en PvdA zullen verdeeld stemmen. Daarmee is een meerderheid verzekerd. De SP blijft mordicus tegen, evenals de Christenunie. Het ijveren voor de koopzondag door ProHengelo en D66 is eindelijk beloond. De winkeliers mogen straks zelf bepalen wanneer ze open zijn. Dit was de verassende uitkomst van het debat over de zondagopenstelling. De rol van Leo Janssen is uitgespeeld. Hij hield in zijn eentje de koopzondag tegen, ofschoon hij eerder voorstander was. Janssen wilde de spanning vasthouden door als laatste het woord te voeren. Toen het zover was, hoefde het niet meer.

Denk nu niet dat alle winkels op zondag open gaan. De winkeliers beslissen dat zelf. In de binnenstad gaan ze bijvoorbeeld een gezamenlijk plan maken voor bepaalde bruisende zondagen. Wie altijd open wil zijn op zondag, kan echter altijd open zijn. De supermarkten gaan dat doen. De gemeenteraad beslist pas over 14 dagen definitief. Maar aanstaande zondag kunt U reeds in alle supers van Hengelo terecht!

Opgesteld door Wiert Wiertsema

Weer integriteitsonderzoek in Hengelo

integer handelen2Burgemeester Sander Schelberg heeft een integriteitsonderzoek gelast naar de tot stand koming van het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 en het Veegplan dat volgende week in de raad wordt vastgesteld. Over beide plannen is commotie onstaan. Zeker is dat gemeenteraadslid Johan Harink (CDA) in 2010 de mogelijkheid kreeg om een rundveestal te bouwen zonder dat de gemeenteraad hierin werd gekend en dat hij in 2016 weer nieuwe bouwmogelijkheden kreeg. Die zijn door het college op het laatste moment teruggedraaid. Op het terrein bij de boerderij van Johan Harink zijn ook illegale bouwwerken aangetroffen. Daarop zal worden gehandhaafd.

De hele gang van zaken roept vele vragen op. De gemeenteraad wil precies weten wat er is gebeurd, waarom dit is gebeurd en wie waarvoor verantwoordelijk is. Op dit moment is een partijgenoot van Harink (Marcel Elferink) als wethouder verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. In 2010 was dat wethouder Jan Bron (PvdA).

Lees verder »

Openheid, vertrouwen en controleerbaarheid

wapen van hengeloOf Johan Harink (CDA) als raadslid vertrekt of niet, de politieke cultuur in Hengelo zal niet veranderen. Die ligt stevig verankerd in de handelwijze van de gevestigde politieke partijen die aan de macht zijn in Hengelo. Tot 2x toe  lijkt er gerommeld met het bestemmingsplan om het Harink naar de zin te maken. Er is niets tegen dat een gemeenteraadslid de kans krijgt om zijn boerenbedrijf te ontwikkelen. Maar wees daar open over. Laat als gemeentebestuur zien wat je doet en waarom je het doet. Zorg voor gelijke monikken, gelijke kappen. Laat de samenleving meekijken. Rond Johan Harink gebeurde in het klein, wat op het gemeentehuis dagelijks in het groot gebeurt: het bedisselen van beslissingen in eigen kring. Coalitiebelangen kunnen daarbij zwaarder gaan wegen dan de belangen van Hengelo als stad. Dat roept weerstand op. En boosheid. De coalitie voelt zich daardoor bedreigd, klit samen en ontwikkelt wantrouwen jegens de buitenwereld.

Voorbereid in de achterkamertjes, staat de uitkomst van raadsdebatten in Hengelo vaak bij voorbaat vast. Het wantrouwen bij de coalitie leidt tot uitsluiting van derden en een naar binnen gerichte politieke cultuur. De gedachte dat de oppositie ook het beste voor heeft met Hengelo en een zinvolle bijdrage kan leveren aan de besluitvorming, is ver weg. In die besloten sfeer kan een affaire Johan Harink gemakkelijk ontstaan. Krijgen persoonlijke voorkeuren en belangen een kans. Worden vergaderingen over de miljoenen voor het Warmtenet in het geheim gehouden en kan een nieuw stadskantoor worden gebouwd dat de meeste coalitiepartijen voor de verkiezingen niet nodig achtten.

Het is grondig mis in Hengelo.  Hengelose burgers zijn afkerig van de Hengelose politiek. Ze willen een bestuur dat wars is van politieke spelletjes en het dienen van het eigen belang. In de raadszaal achter de stoel van voorzitter Sander Schelberg hangt een groot schild met daarop het wapen van Hengelo. Er staan geen woorden bij. Maar Openheid, Vertrouwen en Controleerbaarheid zouden als nieuw te realiseren kernwaarden van ons stadsbestuur met grote letters bijgeschreven moeten worden.

Opgesteld door Wiert Wiertsema

Gemeenteraadslid Harink (CDA) bouwt illegaal

democratieGemeenteraadslid Johan Harink (CDA) heeft drie illegale bouwwerken opgetrokken bij zijn boerderij in Oele. Hij zegt niet te weten dat voor die bouwwerken een vergunning nodig was. De kwestie kwam aan het licht nadat het college van B&W een “foutje” herstelde in het bestemmingsplan dat de gemeenteraad volgende week gaat vaststellen. Dat foutje betrof een uitbreiding van de bouwmogelijkheden voor de runderstal van Harink. Die uitbreiding is weer ongedaan gemaakt. Het had Harink de mogelijkheid geboden om twee van de drie illegale bouwwerken te verplaatsen en/of te legaliseren. Het gaat om een overkapping die tegen de runderstal is aangebouwd en een betonvloer naast het gebouw. Daarnaast heeft Harink een bruggetje aangelegd over de Oelerbeek. De bouwwerken waren alle drie vergunningplichtig. De vergunning zou echter nooit zijn verkregen, omdat sprake is van  strijdigheid met het geldende bestemmingsplan uit 2010.

De paniek op het gemeentehuis is groot. Een raadslid met 37 dienstjaren die illegaal bouwt, is niet eerder vertoond in Hengelo. Na het rumoer rond Leo Janssen (niet integer handelen) steekt een nieuwe affaire de kop op. Maandag 11 april voerden wethouder Marcel Elferink (CDA; ruimtelijke ordening), Johan Harink (fractievoorzitter CDA), Floor van Grouw (fractievoorzitter SP) en Maarten Hollander (fractievoorzitter PvdA) spoedoverleg. Wat dat opleverde is niet bekend. Zeker is dat ze hadden ontdekt dat ProHengelo druk bezig was om de achtergrond te ontrafelen van het “foutje” dat het college in het bestemmingsplan had hersteld.

Lees verder »

Warmtenet topgeheim: terecht of onterecht?

warmtenet-aanlegDe gemeenteraad van Hengelo heeft in het diepste geheim gesproken over het Warmtenet Hengelo. U weet wel, dat milieuvriendelijke project waarbij restwarmte van AKZO gebruikt wordt om huizen en kantoren in Hengelo te verwarmen. Is die geheimzinnigheid terecht of onterecht? Vorig jaar juni besloot de gemeenteraad 14 miljoen extra te investeren in het Warmtenet. Anders zou het project ter ziele zijn gegaan met een geraamde schade van 24 miljoen. Extra investeren kon dat voorkomen. Met de toekomstige warmte-leveranties kan het geïnvesteerde geld worden terugverdiend. Gaat het minder goed, dan wordt in ieder geval de schade ingeperkt. Ook wordt gezocht naar deskundige partners om mee samen te werken en risico’s te delen. Eind goed, al goed. Dat was het idee in juni 2015.

Maar hoe gaat het nu met Warmtenet en de beschikbare miljoenen? Gaat het lukken om geld te verdienen? Zijn er samenwerkingspartners gevonden? Het antwoord op deze vragen is bekend, maar blijft een Hengeloos topgeheim. U mag het niet weten. De fractie van ProHengelo protesteerde tegen deze gang van zaken in de gemeenteraad.

Lees verder »

Rabotheater: Stan Horsthuis slaat toe

bowingDaar is hij weer. Stan Horsthuis, oud VVD rebel, naamgever van de Lijst Horsthuis en enig lid. Een doorbijtertje als hij niet krijgt waarop hij recht heeft. Enkele weken geleden weigerde wethouder Lukas Schoonhoven (D66) een rapport van het RABO theater over de samenwerking met Enschede aan de gemeenteraad te overhandigen. Nu doet Stan Horsthuis een nieuw verzoek. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Er is bovendien aan andere D66 wethouder benoemd. Claudio Bruggink. Als die slim is laat hij de kans om een goede beurt te maken bij de gemeenteraad niet schieten. Maar of het college dat ook wil? Het is inmiddels een prestigekwestie geworden en U weet het: prestige telt zwaar in Hengelo. Op de achtergrond speelt dat colleges en wethouders wettelijk verplicht zijn om ieder raadslid alle informatie te geven die nodig is en gevraagd wordt. Anders gezegd: als een raadslid iets wil hebben, dan krijgt hij dat ook. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld niet omdat de meerderheid van de raad (de coalitie) dat weigert. Zich achter de wethouder opstelt. En dan heb je in Hengelo geen argumenten meer nodig en speelt de macht van het getal. Vaak komt zwijgen voort welgekozen (politiek) eigen belang. Het college en de coalitie  handelen daarmee tegen de wet. Ook nu is dat zo. Het gevolg is dat de gemeenteraad op dit moment nog steeds niet weet wat zich afspeelt tussen de theaters in Hengelo en Enschede.

Lees verder »

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: