Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Petitie

———————————————–PETITIE——————————————————————–
Gemeente Hengelo Ov
t.a.v. B&W, fractievoorzitters en leden van de commissie fysiek
—————————————————————————————————————————–

Onderwerp: petitie bewoners Dinant Dijkhuisstraat 102 t/m 110

Datum: 11 februari 2014

Beste bestuurders van de gemeente Hengelo,

Met deze petitie vragen wij u aandacht voor het volgende.

In 1978/1979 zijn na het gereedkomen van onze woningen onze kavels geëgaliseerd en ontdaan van bouwresten door de inzet van een shovel. Hierna zijn erfafscheidingen aangebracht op de bij ons op dat moment bekende erfgrens.

Na 35 jaar van ongestoord bezit van onze kavels en volledig stilzwijgen vanuit gemeente hebben wij op 23 oktober 2013 plotseling een brief van de gemeente ontvangen waarin wij worden gewezen op oneigenlijk gebruik van een deel gelegen aan de achterzijde van onze kavels. In de brief is een ontruimingsbevel gegeven voor 01 januari 2014 welke inmiddels is verschoven in afwachting van verdere behandeling.

Voor de bewoners van huisnummer 110, die de woning in juni 2012 van de erven van de eerste bewoners hebben gekocht, geldt een bijzondere situatie. Voor deze bewoners geldt specifiek dat zij van mening zijn dat ook voor hun situatie een passende oplossing moet worden gezocht.

Via deze petitie willen wij u laten weten ons te storen aan de handelswijze (vooral de communicatie) vanuit gemeente en vragen u hierbij in actie te komen.

Wij storen ons aan de manier waarop wij door onze gemeente worden behandeld en bejegend. Er is in 35 jaar geen enkele communicatie naar ons uitgegaan over oneigenlijk gebruik van de grond. De brief van 23 oktober 2013 komt zonder enige vorm van vooraankondiging met direct een ontruimingsbevel. Uw ambtenaren zoeken hierbij direct de confrontatie zonder de situatie fatsoenlijk uit leggen en met ons in dialoog te treden over oplossingsrichtingen of achtergrondinformatie op te vragen.

De wijze waarop de gemeente richting ons handelt, door 35 jaar na dato met een handhaving en ontruimingsbevel te komen, achten wij in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.
Daarnaast wordt, naar onze mening, het proportionaliteitsbeginstel richting ons niet goed toegepast.
We praten hier over een situatie die 35 jaar geleden is ontstaan en waar tot 23 oktober 2013 nooit over is gecommuniceerd met ons.  De gemeente dient tegen de achtergrond hiervan haar belangen goed af te wegen jegens onze private belangen. Onze private belangen worden anno 2014 in ernstige mate geschaad indien gemeente het ontruimingsbevel doorzet. Niet alleen moeten wij aanzienlijke kosten maken onze tuinen af te breken en op een nieuwe grens te herstellen maar ook wordt er fors inbreuk gemaakt op ons woongenot dat de meesten van ons al 35 jaar genieten. De belangen van de gemeente daarentegen worden met de huidige instandhouding op geen enkele manier geschaad.
Wij vragen u, maar vooral de verantwoordelijke wethouder, om de politieke verantwoordelijk te nemen en met ons in dialoog te treden over een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Wij zijn bereid om met de verantwoordelijken, afhankelijk van de situatie per bewoner (1e of 2e bewoner), naast verjaring ook andere opties te bespreken waaronder koop- of bruikleen van de grond. Hierbij verwijzen wij naar andere situaties waarin tot koop of bruikleen is overgegaan zoals de verkoop van een stuk groen aan de autobedrijven aan de Goudstraat.

Natuurlijk zijn wij graag bereid u een nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

namens de bewoners,

J. Eijhuisen                                                                     Y.Th. Roesink-Groot Kormelink
Dinant Dijkhuisstraat 110                                           Dinant Dijkhuisstraat 108

Th. Meijer                                                                      A. Dijk
Dinant Dijkhuisstraat 106                                           Dinant Dijkhuisstraat 104

R. Pellewever
Dinant Dijkhuisstraat 102

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: