Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Raadsbesluit Lange Wemen

 

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:

1) De nota van uitgangspunten Lange Wemen van 7 november 2008 vast te stellen;

2) Kennis te nemen van de nota behandeling zienswijzen concept nota van uitgangpunten Lange

Wemen van 31 oktober 2008;

3) De samenwerkingsovereenkomst inclusief de bijbehorende bijlagen aan te gaan met de partijen,

waarin onder andere wordt bepaald dat:

a) De gemeente voor 50% participeert in de gezamenlijke grondexploitatie van de gehele

gebiedsontwikkeling tezamen met AM Real Estate (AM Real Estate participeert voor de andere

50%), een en ander nader uit te werken in een realisatieovereenkomst;

b) De gemeente participeert in de opstalontwikkeling van de ‘bouwvlek stadskantoor’ voor dat deel

van de bouwvlek waar gemeente eigenaar van wordt, een en ander nader uit te werken in een

realisatieovereenkomst;

4) De gezamenlijke grondexploitatie van de gehele gebiedsontwikkeling vast te stellen, conform de

bijlage bij de samenwerkingovereenkomst;

5) De gemeentelijke grondexploitatie vast te stellen;

6) De directie opdracht te geven de kredietaanvraag voor te bereiden voor het maken van het

stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan openbare ruimte, het beeldkwaliteitplan, het (ontwerp)

bestemmingsplan, de realisatieovereenkomst voor de gezamenlijke grondexploitatie en de

realisatieovereenkomst voor de opstalontwikkeling van de ‘bouwvlek stadkantoor’;

7) Een krediet ten grootte van € 50.000,- per jaar (voor de periode 2009-2014) ter beschikking te

stellen voor gemeentelijke plankosten die geen betrekking hebben op de gezamenlijke

grondexploitatie en deze ten laste te brengen van de gemeentelijke grondexploitatie zoals

verantwoord in complex 04;

8) Het bevrijdingsmonument voor het stadhuis op het Burgemeester Jansenplein te handhaven.

 

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: