Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Rabotheater wankelt door financiële verwaarlozing

Het Rabotheater dreigt hard onderuit te gaan. Zonder financiële impuls van de gemeente zal het theater deze zomer om veiligheidsredenen zijn deuren moeten sluiten. De hijsinstallatie (onmisbaar in een schouwburg) is versleten en moet worden vervangen. Geld voor die investering is er niet. Oorzaak van deze ellende is financiële verwaarlozing van het theater door de gemeente Hengelo. Dat begon al bij de nieuwbouw in 2000. Om het onderhoud en de vervangingsinvesteringen tot 2030 te garanderen was een pot geld beschikbaar gesteld: het Fonds Vervangingsinvesteringen. De gemeente beheerde het fonds en zou het onderhoud en de reparaties gaan betalen. De nieuwbouw viel alleen flink duurder uit dan verwacht. B&W gebruikten toen geld uit het fonds voor de overschrijdingen. Bij de opening van het Rabotheater zat er nog slechts 1 miljoen in kas. Veel te weinig voor 30 jaar onderhoud en vervanging. B&W deden hun ongebruikelijke greep in de kas omdat de toenmalige gemeenteraad de overschrijdingen op de bouwbegroting beu was en begon te steigeren. Alles beter dan ruzie met de raad, moet het toenmalige college hebben gedacht, Saillant detail: de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht van het theater (Henk Nijhof) was destijds als wethouder van GroenLinks medeverantwoordelijk voor de gang van zaken.

Negeren

In de eerste 16 jaar van het Rabotheater kon het probleem nog worden genegeerd. Het gebouw was fonkelnieuw en de benodigde reparaties en vervangingen waren beperkt. In 2011 was het geld echter vrijwel op. Op dat moment ontdeed het college van B&W zich van zijn verantwoordelijkheid. Het Fonds werd opgeheven en het restantbedrag (77.000 euro) is overgemaakt naar het theater. Dat mocht het zelf verder uitzoeken.

Het Rabotheater heeft zich verweerd zich tegen deze financiële verwaarlozing. In 2010 en 2011 is de gemeente gewezen op het feit dat in de toekomst onvoldoende middelen beschikbaar zouden zijn voor onderhoud en vervanging. Het zou nijpend worden in 2016. De gemeente reageerde daar niet op. Jaar na jaar werd het probleem in de begroting en jaarrekening zichtbaar gemaakt, want het theater krijgt ruim 1 miljoen euro subsidie per jaar.

De afgelopen periode is in de gemeenteraad vaak gesproken (en geruzied) over een bezuiniging van 50.000 euro op het theater. Achteraf was dat een discussie om des keizers baard. B&W hebben de raad nooit verteld dat een miljoenenprobleem in aantocht was. Wethouder Mariska ten Heuw (SP) laat nu uitzoeken hoe berichten daarover van het theater in een bureaula konden verdwijnen. Het is voor de gemeenteraad een herbeleving van de gebeurtenissen bij het Warmtenet. Ook daar is op cruciale momenten belangrijke financiële informatie niet op tafel gekomen.

Zondebok

In de politiek wordt inmiddels druk gezocht naar zondebokken. Dat gebeurt om (zoals zo vaak) het eigen falen te verhullen. U moet weten: PvdA en CDA waren er in 2000 ook al bij. Zondebok-kandidaat nummer 1 is Raoul Boer, directeur van het Rabotheater. Zijn naam zoemt rond. Maar zijn vertrek zou buitengewoon onredelijk zijn. Het RABO theater (blijkt uit extern onderzoek) functioneert als toptheater binnen de culturele markt. Er is een goed artistiek aanbod, er zijn veel gebruikers, de kosten zijn (vergelijkenderwijs) laag en de opbrengsten hoog. Het RABO theater draait zwarte cijfers. Dat alles is prima en een uitstekende basis om verder te gaan. Boer en zijn medewerkers hebben van het theater een groot succes gemaakt. In feite is het enige probleem het optreden van het gemeentebestuur van Hengelo, dat om opportunistische redenen zijn verantwoordelijkheid voor onderhoud en vervanging heeft verzaakt.

Deze week besteedt de gemeenteraad aandacht aan de kwestie. Het college wil 3 ton beschikbaar stellen om de eerste nood te lenigen. Dit voorjaar zal de gemeenteraad moeten besluiten om de reparaties aan de hijsinstallatie voor zijn rekening te nemen (totaal circa 1 miljoen) en de subsidie te verhogen met circa 4 ton per jaar. Zo worden onderhoud en vervanging alsnog gegarandeerd.

De gemeenteraad herstelt de grove fouten uit het verleden. En wat doet Henk Nijhof, de ex-wethouder, de voorzitter van de Raad van Toezicht? Die nipt aan zijn koffie, kijkt een beetje pijnlijk, trekt voorzichtig aan zijn snor en bepeinst wat hij en zijn GroenLinkse opvolgster gedurende 20 jaar in Hengelo hebben teweeg gebracht…

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: