Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Schriftelijke vragen Leo Janssen

Behandeld door:  Leo Janssen

Betreft:   Subsidie misère Stichting Wijkraad Hasseler Es

Geacht College,

Leest u wel eens de Hasseler Post, de wijkkrant van de Hasseler Es? Meer in het bijzonder: heeft u het februarinummer van de Hasseler Post gelezen? Zo niet, de digitale versie van de krant is met de volgende link te lezen:

http://www.wijkraadhasseleres.nl/assets/files/hpfeb2014.pdf.

U treft daar een relaas van de Stichting Wijkraad Hasseler Es over de subsidie misère en ander bestuurlijk ongemak waar de wijkraad de afgelopen 3 jaar mee te kampen heeft gehad. We noemen:

–           “de dwingende eis van het college c.q. de wethouder E. Lievers dat wijkkranten zoals de Hasseler Post niet meer (voor een deel) uit de activiteitensubsidie mogen worden betaald” (citaat).

–           De opgelegde korting omdat het 25 jarig jubileum van de milieugroep uit het “verkeerde budget” zou zijn betaald, waardoor de Wijkraad een saldo tekort heeft op de rekening 2012. Vervolgens leidt het saldotekort tot een nieuwe korting.

–           De waarschuwing aan de Wijkraad dat hen de beslissingsbevoegdheid over de buurtbonnen wordt ontnomen omdat er “leuke” wijkactiviteiten mee werden bekostigd. Het argument dat daarbij werd gegeven is te kinderachtig om te herhalen in deze brief. Leest U daarvoor de Hasseler Post.

–           De vervelende en bureaucratische discussie over de subsidieaanvraag voor de wijkdag. Ook die argumentatie van de gemeente herhalen wij hier niet.

–           Het verbod om het (gehele) saldo op de buurtbonnen 2012 over te hevelen naar 2013 terwijl evident kort daarvoor in de gemeenteraad n.a.v. ProHengelo door wethouder E. Lievers (oktober 2013) was meegedeeld dat het wel mocht.

Helaas bleek ook een vruchtbare communicatie over deze problemen namens uw college met de wijkwethouder mevrouw J.  Oude Alink onmogelijk. De vrijwilligers van de Wijkraad voelden zich vervolgens gedwongen om hun energie steken in beroepsprocedures, bezwaarschriften, hoorzittingen en wat dies meer zij. Waarna uw college het beroep ongegrond verklaarde.

De afspraak tussen de wijkraad en college was dat 2012 een proefjaar zou zijn voor het subsidiebeleid. Eerst zou worden  geëvalueerd voordat verdere besluiten worden genomen. Het college heeft deze afspraak volgens de wijkraad niet gestand gedaan. Dit is het “allergrootste bezwaar” van de wijkraad. Welke gevoelens dit oproept bij vrijwilligers, dat behoeven wij u hopelijk niet te vertellen.

ProHengelo zal u in deze schriftelijke vragen niet verzoeken om het allemaal nog eens in detail uit te leggen. Formeel juridisch gesproken heeft u misschien zelfs wel het gelijk aan uw zijde. Maatschappelijk is dat niet bijster interessant. Veel belangrijker zijn de bestuursproblemen die schuil gaan achter de opstelling van de gemeente. Er zijn twee zorgen.

  • Onze eerste zorg gaat uit naar de vrijwilligers. Hun inzet voor de wijk wordt “beloond” met kortingen op de subsidie en andere vormen van straf. Kennelijk zijn ze niet gehoorzaam genoeg. In de Hasseler Post lezen wij bovendien dat zich in andere wijken soortgelijke problemen voordoen.

 

  • De tweede zorg is hoe de gemeente en zelfs collegeleden zich tot in de kleinste details bemoeien met het functioneren van de Wijkraad.

 

ProHengelo vindt dat de vrijwilligers van de Wijkraad Hasseler Es uw en onze steun verdienen voor de redelijke en open manier waarop zij de bestuurlijke ellende naar buiten brengen. De vraag is wat U daarvan als college gaat leren. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de onderstaande vragen te beantwoorden:

  1. Wat heeft de evaluatie van het proefjaar 2012 opgeleverd en welke conclusie heeft u uit deze evaluatie getrokken? Wat vond de Wijkraad hier zelf van en wat heeft het overleg met de Wijkraad over deze evaluatie opgeleverd?
  1. Kunt u aangeven hoeveel bezwaren gemeentebreed in 2013 zijn aangetekend tegen het gevoerde wijkbeleid en wat de kosten voor de organisatie zijn geweest?
  1. Bent u bereid om het gevoerde wijkbeleid ter discussie te stellen en de bemoeienis van de gemeente met de wijkraden te beperken tot een eenmalige jaarlijkse toetsing van de uitgaven achteraf
  2. Bent u bereid om de organisatie van de controle op de uitgaven in eerste aanleg over te laten aan de vertegenwoordiging van de bewoners van de Hasseler Es zelf?

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Namens Pro Hengelo,

Leo Janssen,

Raadslid

 

 

 

Datum : 19 februari 2014

Behandeld door : Leo Janssen

Betreft• : Subsidie misère Stichting Wijkraad Hasseler Es

 

 

 

 

Geacht College,

 

 

Leest u wel eens de Hasseler Post, de wijkkrant van de Hasseler Es? Meer in het bijzonder: heeft u het februarinummer van de Hasseler Post gelezen? Zo niet, de digitale versie van de krant is met de volgende link te lezen: http://www.wijkraadhasseleres.nl/assets/files/hpfeb2014.pdf.

 

U treft daar een relaas van de Stichting Wijkraad Hasseler Es over de subsidiemisère en ander bestuurlijk ongemak waar de wijkraad de afgelopen 3 jaar mee te kampen heeft gehad. We noemen:

 

– “de dwingende eis van het college c.q. de wethouder E. Lievers dat wijkkranten zoals de Hasseler Post niet meer (voor een deel) uit de activiteitensubsidie mogen worden betaald” (citaat).

– De opgelegde korting omdat het 25 jarig jubileum van de milieugroep uit het “verkeerde budget” zou zijn betaald, waardoor de Wijkraad een saldo tekort heeft op de rekening 2012. Vervolgens leidt het saldotekort tot een nieuwe korting.

– De waarschuwing aan de Wijkraad dat hen de beslissingsbevoegdheid over de buurtbonnen wordt ontnomen omdat er “leuke” wijkactiviteiten mee werden bekostigd. Het argument dat daarbij werd gegeven is te kinderachtig om te herhalen in deze brief. Leest U daarvoor de Hasseler Post.

– De vervelende en bureaucratische discussie over de subsidieaanvraag voor de wijkdag. Ook die argumentatie van de gemeente herhalen wij hier niet.

– Het verbod om het (gehele) saldo op de buurtbonnen 2012 over te hevelen naar 2013 terwijl evident kort daarvoor in de gemeenteraad n.a.v. ProHengelo door wethouder E. Lievers (oktober 2013) was meegedeeld dat het wel mocht.

 

 

 

Helaas bleek ook een vruchtbare communicatie over deze problemen namens uw college met de wijkwethouder mevrouw J. Oude Alink onmogelijk. De vrijwilligers van de Wijkraad voelden zich vervolgens gedwongen om hun energie steken in beroepsprocedures, bezwaarschriften, hoorzittingen en wat dies meer zij. Waarna uw college het beroep ongegrond verklaarde.

 

De afspraak tussen de wijkraad en college was dat 2012 een proefjaar zou zijn voor het subsidiebeleid. Eerst zou worden geëvalueerd voordat verdere besluiten worden genomen. Het college heeft deze afspraak volgens de wijkraad niet gestand gedaan. Dit is het “allergrootste bezwaar” van de wijkraad. Welke gevoelens dit oproept bij vrijwilligers, dat behoeven wij u hopelijk niet te vertellen.

 

ProHengelo zal u in deze schriftelijke vragen niet verzoeken om het allemaal nog eens in detail uit te leggen. Formeel juridisch gesproken heeft u misschien zelfs wel het gelijk aan uw zijde. Maatschappelijk is dat niet bijster interessant. Veel belangrijker zijn de bestuursproblemen die schuil gaan achter de opstelling van de gemeente. Er zijn twee zorgen.

 

 

• Onze eerste zorg gaat uit naar de vrijwilligers. Hun inzet voor de wijk wordt “beloond” met kortingen op de subsidie en andere vormen van straf. Kennelijk zijn ze niet gehoorzaam genoeg. In de Hasseler Post lezen wij bovendien dat zich in andere wijken soortgelijke problemen voordoen.

 

• De tweede zorg is hoe de gemeente en zelfs collegeleden zich tot in de kleinste details bemoeien met het functioneren van de Wijkraad.

 

 

ProHengelo vindt dat de vrijwilligers van de Wijkraad Hasseler Es uw en onze steun verdienen voor de redelijke en open manier waarop zij de bestuurlijke ellende naar buiten brengen. De vraag is wat U daarvan als college gaat leren. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de onderstaande vragen te beantwoorden:

 

 

1. Wat heeft de evaluatie van het proefjaar 2012 opgeleverd en welke conclusie heeft u uit deze evaluatie getrokken? Wat vond de Wijkraad hier zelf van en wat heeft het overleg met de Wijkraad over deze evaluatie opgeleverd?

 

2. Kunt u aangeven hoeveel bezwaren gemeentebreed in 2013 zijn aangetekend tegen het gevoerde wijkbeleid en wat de kosten voor de organisatie zijn geweest?

 

3. Bent u bereid om het gevoerde wijkbeleid ter discussie te stellen en de bemoeienis van de gemeente met de wijkraden te beperken tot een eenmalige jaarlijkse toetsing van de uitgaven achteraf?

4. Bent u bereid om de organisatie van de controle op de uitgaven in eerste aanleg over te laten aan de vertegenwoordiging van de bewoners van de Hasseler Es zelf?

 

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

 

 

Hoogachtend,

 

Namens Pro Hengelo,

 

 

 

 

Leo Janssen,

Raadslid

 

 

 

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: