Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

Schriftelijke vragen over Welbions

 

 

PRO HENGELO

Open, eerlijk, anders

secr. Eduard Flipsestraat 29
7558 DT Hengelo
074-2785552

info@prohengelo.nl
www.prohengelo.nl

Gemeente Hengelo (O)


College van Burgemeester en Wethouders


Postbus 18


7550 AA HENGELO


Per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl

Datum : 14 juli 2013

Behandeld door : De heer L.F.M. Janssen

Betreft· : Grote zorgen om de woningcorporatie Welbions

 

Geacht College,

Vorige week publiceerde woningcorporatie Welbions zijn (financieel) jaarverslag over 2012. Een jaarverslag dat onze al eerder geuite zorgen richting u over de financiële positie van Welbions nog eens bevestigde. Welbions zit volgens ons in zwaar weer. Het uiteindelijke financiële resultaat van Welbions bedroeg in 2012, € 42, – miljoen negatief maar de toekomst ziet er volgens ook niet goed uit. Hieronder zullen wij dat toelichten.
De Twentse Courant Tubantia schrijft, naar aanleiding van uitspraken van de directie van Welbions, dat er eigenlijk een operationele winst van ruim € 7, – miljoen euro zou zijn geboekt. Het verlies zou slechts van administratieve aard zijn. Het uiteindelijke resultaat, verlies van € 42 miljoen, zou gezien moeten worden als een boekhoudkundige kwestie. De eisen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en de aanpassing van de boekhouding hierdoor, resulteerde in het fikse verlies. Niet iets om je zorgen over te maken volgens de directie van Welbions. Het ging slechts om een aanpassing van de waarde van de grond aan de actuele situatie.
Onze analyse en die van de internetkrant www.hengelo-anders.nl is toch een andere. De operationele winst is kunstmatig omdat deze winst is gebaseerd op een eenmalige bate. Wordt deze bate (‘een gerealiseerde herwaardering’; we vermoeden dat hiermee bedoeld wordt de verkochte woningen) weggelaten dan resulteert er een operationeel verlies van € 15, – miljoen. Daarnaast kan worden geconstateerd dat het eigen vermogen van de woningcorporatie met € 119, – miljoen is teruggelopen, naar € 174, – miljoen. Een zeer zorgelijke teruggang die het weerstandsvermogen van de woningcorporatie fiks heeft aangetast.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Gelet op het belang (financieel en de volkshuisvesting), dat de gemeente Hengelo heeft bij een financieel gezonde woningcorporatie Welbions, willen wij graag weten wat uw oordeel is over het (financieel) jaarverslag 2012 van Welbions? Bent u net als ons ook geschrokken over de financiële positie van Welbions? Zo ja, kunt u aangeven waar uw zorgen zitten? Zo nee, waarom niet?

2. Als u zich net als ons ook grote zorgen maakt over de situatie (uw beoordeling) bij Welbions heeft dit dan gevolgen voor het beleid dat het college voert richting de woningcorporatie?


3. Bent u genegen om uw onderbouwde oordeel in een uitgebreide analyse (notitie) aan de gemeenteraad kenbaar te maken?


4. In uw brief van 23 januari 2013 aan de gemeenteraad gaf u aan dat de liquidatiewaarde van het bezit van Welbions ruim 539 miljoen euro bedraagt. Is daar nu wijziging in gekomen? Wat zijn nu de actuele cijfers? Is het nog steeds voldoende om de leningportefeuille richting de gemeente Hengelo af te dekken? Ook hier graag de actuele cijfers!

5. Welbions heeft een ‘groot’ aantal huizen verkocht in 2012. Heeft dit geleid tot aflossing van hypotheken die de gemeente heeft verstrekt? Zijn er afspraken met Welbions gemaakt om bij (voorgenomen) verkoop van woningen de hypotheek op andere panden over te schrijven? Als het gebeurt, wil u daarover dan ook de cijfers verstrekken?

6. Volgens de commissie Dekker zou de rol van de gemeenten richting de corporaties steviger (gezaghebbender) moeten zijn. Gemeenten moeten beter inzicht krijgen in de investeringscapaciteit van de corporatie. De vrijblijvendheid tussen corporatie en gemeenten is volgens de commissie voorbij. Het gaat hier dan vooral om de bedrijfsvoering en de financiële consequenties. De VNG kan zich hier ook in vinden. Kent u het rapport van de commissie Dekker en zo ja hoe gaat u daarmee om richting Welbions? Zal er sprake zijn van ander beleid?

Wij zien uw reactie graag z.s.m. tegemoet.

 

Hoogachtend,
Namens Pro Hengelo,
Leo Janssen,
Raadslid

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: