Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoor

Voorkom parkeeroverlast bij nieuw stadskantoorVolgend jaar wordt het nieuwe stadskantoor opgeleverd. Het Lees meer

Afvaldebat kent verliezers en winnaars

Afvaldebat kent verliezers en winnaarsHet debat over het afval in Hengelo is Lees meer

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop Vitens

B&W zet gemeenteraad mes op keel bij verkoop VitensDe gemeente Hengelo wil cashen. Het college wil Lees meer

Wethouder Elferink (CDA) mag blijven

Wethouder Elferink (CDA) mag blijvenWethouder Marcel Elferink (CDA) kan wethouder blijven. Dit Lees meer

Hengelo laat middeninkomens in de kou staan

Hengelo laat middeninkomens in de kou staanDe inkomsten van de gemeente Hengelo zijn fors Lees meer

Gaat wethouder Elferink vertrekken?

Gaat wethouder Elferink vertrekken?Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft het moeilijk. ProHengelo Lees meer

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passen

Zorgverzekeraar Menzis moet op zijn tellen passenDe ziekenhuiszorg in Hengelo kachelt achteruit. De oorzaak Lees meer

Streep door "omgekeerd inzamelen" afval

Streep door De gemeenteraad gaat een streep halen door het Lees meer

ZGT dupe beleid zorgverzekeraar

ZGT dupe beleid zorgverzekeraarTijden veranderen. Ook voor de ziekenhuizen. Vroeger werden Lees meer

Het geduld met D66 is op

Het geduld met D66 is opHet Rabo-theater (straks Schouwburg Hengelo) blijft zelfstandig. Die Lees meer

BING legt fouten bloot, twijfels blijven

vreemde capriolenEen opeenstapeling van fouten en onzorgvuldig handelen, zo kan de kwestie Harink worden samengevat. Bevoordeling van Harink kan echter niet worden aangetoond. Dit blijkt uit een lijvig rapport van onderzoeksbureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) over de gang van zaken op de boerderij van Harink in Oele en de besluiten die daarover op het gemeentehuis zijn genomen. De twijfels zijn met dit rapport echter niet weggenomen. Daarvoor zijn te veel onverklaarbare fouten begaan. De kwestie is dat Johan Harink (CDA) in het bestemmingsplan 2010 ruimte gekregen heeft om een stal te bouwen bij zijn boerderij. In 2014 werd opnieuw bouwruimte geschapen. Dit voorstel werd door het college van B&W weer ingetrokken nadat er klachten kwamen over een mogelijke belangenverstrengeling. Het voorstel bleek een ambtelijke fout te zijn. Bij de bouw van de stal na 2010 en bij andere activiteiten heeft Harink 21 overtredingen begaan tegen de bestaande bouw- en milieuvoorschriften. Op basis van de extra bouwruimte in 2014 had een aantal van die fouten gelegaliseerd kunnen worden.

Zelfbeoordeling

In het rapport staat de gang van zaken minutieus beschreven. Uit de verklaringen van direct betrokkenen blijkt volgens BING niet dat de ondervraagde ambtenaren en bestuurders Johan Harink bewust hebben willen bevoordelen of dat Harink zou hebben geprobeerd voordelen te verkrijgen. Een beetje merkwaardig is die conclusie wel. Zolang de betrokken ambtenaren en bestuurders niet tegen BING zeggen dat zij Harink hebben bevoordeeld, is die bevoordeling niet aangetoond. Omdat zelfbeschuldiging niet voor de hand ligt, kan de werkwijze van BING niet leiden tot heldere conclusies in deze zaak. Er diende dus een andere onderzoeksmethode te worden gevolgd. BING heeft die conclusie gaande het onderzoek echter niet getrokken, noch daartoe geadviseerd. Het gevolg is dat vele vraagtekens tot in lengte van jaren boven het gemeentehuis zullen blijven hangen.

Geen goed voorbeeld

BING concludeert wel dat Johan Harink (CDA) als raadslid niet het goede voorbeeld heeft gegeven door de bouw- en milieuregels te overtreden. Dat voorbeeld mag van een raadslid wel worden verwacht. De gemeente Hengelo wordt verweten onzorgvuldig te zijn geweest in de manier waarop is omgegaan met het bestemmingsplan waarin de boerderij van Harink is gelegen, de toepassing van de regels en het achterwege blijven van controle. Door deze fouten en onzorgvuldigheden aan gemeentezijde, heeft de kwestie Harink kunnen ontstaan.

Gemeente leeft eigen regels niet na

Het Onderzoeksbureau vindt dat de voorbeeldfunctie ook geldt voor de gemeente. Van een gemeente mag worden verwacht dat zij de eigen wet- en regelgeving naleeft. Bij het besluit om een weg te verharden naar de boerderij van Johan Harink, heeft de gemeente “haar voorbeeldfunctie niet goed vervuld” door de vereiste aanlegvergunning niet aan te vragen. Ook stond de weg niet op de prioriteitenlijst. Op de vraag of sprake is geweest van politieke druk om tot asfaltering over te gaan, worden tegenstrijdige verklaringen afgelegd. De ene ambtenaar zegt van wel, de ander ontkent. Daarom kan niet de conclusie worden getrokken dat Johan Harink of anderen hun invloed hebben aangewend bij het besluit om de weg te verharden.

BING schrijft dat op het gemeentehuis in een aantal situaties fouten zijn gemaakt. Niet gebleken is dat bewust of opzettelijk nalatig is gehandeld om Harink (en anderen) voordelen te geven. Het is wel (in bepaalde mate) onzorgvuldig. Vooral omdat er een raadslid bij is betrokken. “Om iedere schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling te voorkomen” is extra zorgvuldigheid en scherpte nodig van ambtenaren. Er is “van deze extra zorgvuldigheid en scherpte () in een aantal gevallen niet gebleken” aldus BING in de slotzin van het rapport.

Hoe nu verder? Deze vraag zal de gemeenteraad moeten beantwoorden. Enkele uren na publicatie van het rapport is hierover nog weinig te zeggen. De raad vergadert op 25 oktober over de conclusies.

Opgesteld door Wiert Wiertsema

 

 

Geef een reactie

Uw mailadres wordt nooit gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd. *

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: